Στον Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones εντάσσεται η Mondelez

Η Mondelez International εντάσσεται και πάλι στο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones για την Βόρεια Αμερική όσο και Παγκοσμίως.

Η Mondelez International εντάσσεται και πάλι στο Δείκτη Βιωσιμότητας Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index – DJSI) για την Βόρεια Αμερική όσο και Παγκοσμίως, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η συνολική βαθμολογία της Mondelez International ήταν στο 92% του κλάδου της. Η εταιρεία πέτυχε επίσης τέλειες βαθμολογίες 100% αναφορικά με την υγεία και τη διατροφή και τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό, καθώς και αύξηση στη βαθμολογία αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη λειτουργική οικολογική αποδοτικότητα, την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, και την εταιρική κοινωνική ευθύνη και φιλανθρωπία.

Για την αξιολόγηση του 2018, κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι μεγαλύτερες 3.500 εταιρείες στον κόσμο από ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές. Για τον Παγκόσμιο Δείκτη DJSI ήταν επιλέξιμες μόνο οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στο κορυφαίο 10% ανά κλάδο βάσει βαθμολογίας, ενώ οι εταιρείες στο καλύτερο 20% ανά κλάδο ήταν επιλέξιμες για το δείκτη της Βόρειας Αμερικής.

Πρόσφατα, η Mondelez International παρουσίασε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει αναφορικά με τους στόχους βιωσιμότητας και περιβαλλοντικού αποτυπώματος για το 2020 στην Έκθεση Προόδου για την Επίδραση στην Ανάπτυξη για το 2017.

Η έκθεση επεξηγεί επίσης πώς τα προγράμματα επιπτώσεων της εταιρείας ευθυγραμμίζονται και υποστηρίζουν τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030. Η εταιρεία ανέφερε ότι χρησιμοποιεί 25% λιγότερα νερό σε περιοχές με περιορισμένους υδάτινους πόρους, μείωση των απόλυτων εκπομπών CO2 από την βιομηχανία στην παραγωγή κατά 10% και εξάλειψη 53.500 μετρικών τόνων συσκευασίας επιτυγχάνοντας το 80% του στόχου για το 2020. Επίσης η εταιρεία πέτυχε αύξηση της εμβέλειας του προγράμματος προμήθειας βιώσιμου κακάο «Cocoa Life» φτάνοντας τους 120.500 αγρότες κακάο σε 1.085 κοινότητες καθώς και τη βιώσιμη προμήθεια κακάο σε ποσοστό 35% (14 ποσοστιαίες μονάδας πάνω σε σχέση με το 2016).