Στον SSM σήμερα το αίτημα της Πειραιώς για τους τόκους των CoCos – Τέλος Νοεμβρίου η απόφαση

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το θέμα της καταβολής ή μη από την τράπεζα Πειραιώς του τοκομεριδίου των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), ύψους 165 εκατ. ευρώ, καταβλητέων στις 2 Δεκεμβρίου, εξετάζει σήμερα o SSM δρομολογώντας εξελίξεις.

Η συνήθης πρακτική εν μέσω πανδημίας είναι το πάγωμα τέτοιων καταβολών από τις ευρωπαϊκές τράπεζες για την αποφυγή του κινδύνου που συνεπάγεται για την ποιότητα των ισολογισμών τους.

Το πιθανότερο σενάριο δηλαδή είναι η σύσταση του επόπτη στη διοίκηση της τράπεζας να αφορά την μη καταβολή του τοκομεριδίου. Αν και τελική απόφαση θα λάβει η ΕΚΤ περί τα τέλη του μήνα, μια τέτοια σύσταση οδηγεί σε κρατικοποίηση, καθώς τα CoCos μετατρέπονται σε μετοχές και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), του οποίου το ποσοστό είναι 26,4% θα αυξηθεί σε 61,3% και άρα θα προωθήσει σχέδιο νέας ιδιωτικοποίησης της τράπεζας.

Σημειώνεται ότι τα CoCos, που είναι στην κατοχή του ΤΧΣ από τότε που εκδόθηκαν, κατά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015, έχουν ονομαστική αξία 2,040 δισ. ευρώ και φέρουν προαιρετικό ετήσιο τοκομερίδιο 8%. Επίσης αναγνωρίζονται ως κεφάλαια CET1 και η πληρωμή του ετήσιου τοκομεριδίου εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας, η οποία έχει ασκήσει μία φορά το δικαίωμα μη πληρωμής, το 2018, ενώ έχει καταβάλει τρία ετήσια τοκομερίδια. Εκτός της δυνατότητας πληρωμής σε μετρητά, υφίσταται και επιλογή για πληρωμή με έκδοση νέων μετοχών με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής της τράπεζας (0,7490 ευρώ χθεσινό κλείσιμο έναντι 6 ευρώ που ήταν η τιμή εγγραφής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του 2015, όταν εκδόθηκαν).

Για οποιαδήποτε πληρωμή όμως απαιτείται έγκριση του εποπτικού φορέα (ΕΚΤ/SSM) και στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα υπέβαλε αίτημα στον SSM προκειμένου να της επιτραπεί η πληρωμή σε μετρητά.

Σε περίπτωση που ο τόκος δεν καταβληθεί για δεύτερη φορά, τότε τα αξιόγραφα μετατρέπονται σε κοινές μετοχές (στη βάση της τιμής εγγραφής 6 ευρώ ανά μετοχή).

Σύμφωνα πάντως με την τράπεζα η κεφαλαιακή επίπτωση από τυχόν πληρωμή των τόκων σε μετρητά (περίπου 40 μονάδες βάσης) μπορεί να απορροφηθεί, με δεδομένο ότι διαθέτει συνολικό δείκτη κεφαλαίων 16,1% έναντι εποπτικής απαίτησης για το 2020 11,25%. Παραταύτα, η άδεια του επόπτη δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο λόγω της σύστασής του προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες για μη διανομή κεφαλαίων εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης του κορωνοϊού.

Σχετικά με τις εξελίξεις που δρομολογούνται αναμένεται ενημέρωση ενόψει και της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου τις επόμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι βρίσκεται επί του παρόντος σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) στο πλαίσιο της εξέτασης του υποβληθέντος αιτήματός της για πληρωμή του ετήσιου τόκου των CoCos σε μετρητά, παρέχοντας τα εκάστοτε αιτούμενα από τον επόπτη στοιχεία, σχόλια και διευκρινίσεις. Με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η σχετική απόφαση του επόπτη αναμένεται να κοινοποιηθεί στην Τράπεζα περί τα τέλη Νοεμβρίου.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αμέσως μόλις παραλάβει την απόφαση του αρμόδιου εποπτικού οργάνου.