Στον χορό των εξαγορών μπαίνουν και οι μέτοχοι της Endless

Στον χορό των εξαγορών μπαίνουν και οι μέτοχοι της Endless
Πέρυσι οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν 29,75% στα 75,94 εκατ. ευρώ.

Το επόμενο επενδυτικό τους βήμα, που περιλαμβάνει την εξαγορά ή τη συμμετοχή σε εταιρείες, ετοιμάζονται να κάνουν οι μέτοχοι της εταιρείας Endless EC – Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ.

Αυτό προμηνύει η ίδρυση πριν από λίγες εβδομάδες, από τους κ.κ. Νίκο Χριστόπουλο και Γιάννη Τρακάκη μετόχους της Endless EC – Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ, της εταιρείας Endless Holding ΑΕ με μετοχικό κεφάλαιο 30,106 εκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο καλύπτεται μέσω εισφοράς της ισόποσης αξίας συμμετοχής τους στην Endless EC – Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ.

Η Endless EC – Ευρωχαρτική είναι μια ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας προϊόντων χάρτου και υγρών απορρυπαντικών που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη αγορά από το 1985 και με τη σημερινή νομικής μορφή από το 1993.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέρυσι οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν 29,75% στα 75,94 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ανήλθαν σε 6,34 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων υπερτριπλασιάστηκαν στα 3,384 εκατ. ευρώ και τα καθαρά 1,93 εκ. το 2022 έναντι κερδών 1,63 εκατ. ευρώ το 2021. Την ίδια περίοδο οι συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 47,42 εκατ. ευρώ από 43,86 εκατ. ευρώ, ο συνολικός δανεισμός της μειώθηκε 2,38% στα 25,79 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά της διαθέσιμα υπερδιπλασιάστηκαν στα 2,43 εκατ. ευρώ από 1,092 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2021.

Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν πάνω από τα 76 εκατ. ευρώ, ενώ αναφορικά με τους δείκτες κερδοφορίας εκτιμά ότι θα κινηθούν σταθεροποιητικά σε επίπεδο EBITDA και κερδών προ φόρων, δεδομένης και της επιβάρυνσης που θα υποστεί από την αύξηση κόστους ιδιαιτέρως σε χρηματοοικονομικό άλλα και λοιπά κόστη.

Σε επίπεδο επενδύσεων η εταιρεία έλαβε άδεια από τον ∆Ε∆∆ΗΕ με ημερομηνία υπογραφής 03/02/2023 για ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες της, ύψους ενός GW.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: