Στρατηγική συνεργασία Alba-ΣΕΒ με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής κοινότητας

Ο πρύτανης του Alba, Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου, μιλά στο Fortune Greece για τις δράσεις των δυο οργανισμών και τους κοινούς τους στόχους.

Για τη στρατηγική συνεργασία του Alba Graduate Business School, The American College of Greece με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) μίλησε στο Fortune Greece, ο Πρύτανης του Alba, Κωνσταντίνος Αξαρλόγλου. Αποστολή των δυο οργανισμών, όπως υποστήριξε ο κ. Αξαρλόγλου, είναι να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν τους δεσμούς τους σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, με σκοπό να συντελέσουν στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της επιχειρηματικής κοινότητας και των εταιρειών-μελών του ΣΕΒ.

«Η συνεργασία του ΣΕΒ και του Alba περιλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών, συμβατών με τις οργανωσιακές δεξιότητες των δύο οργανισμών (ακαδημαϊκή αριστεία του Alba, ηγετικός ρόλος του ΣΕΒ στην επιχειρηματική κοινότητα), και επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή εκπαίδευσης σε στελέχη επιχειρήσεων είτε στα ακαδημαϊκά προγράμματα του Alba είτε στα προγράμματα διά βίου μάθησης», αναφέρει ο δρ. Αξαρλόγλου.

Μέσα από αυτά τα προγράμματα, τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες που τους βοηθούν, να αναπτυχθούν επαγγελματικά, καθώς και να  συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων όπου εργάζονται, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη στάση ζωής για συνεχή μάθηση που απαιτεί η Ψηφιακή Εποχή.

Οι υποτροφίες του ΣΕΒ καλύπτουν το 50% της συνολικής επένδυσης για τη φοίτηση σε πρόγραμμα MSc ή ΜΒΑ του Alba, ενώ τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι για τις συγκεκριμένες υποτροφίες είναι το πολύ καλό εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο (με εξειδίκευση ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου), η εργασιακή εμπειρία, η άριστη γνώση αγγλικών (όλα τα MSc και MBA προγράμματα του Alba διδάσκονται στα αγγλικά) και βέβαια η θέληση των υποψηφίων να φοιτήσουν στο Alba, που θα αναδείξει τα ταλέντα τους και θα τους εξελίξει επαγγελματικά.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη τη συνέντευξη:

ΕΡ: Πριν από μερικούς μήνες ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας του Alba Graduate Business School με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Τι περιλαμβάνει η συνεργασία αυτή και πού αποσκοπεί;

ΑΠ:  Ο ΣΕΒ, ως ιδρυτικός φορέας του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, υποστηρίζει ενεργά το Alba από την ίδρυσή του το 1992 και την αποστολή του να εκπαιδεύει τους ηγέτες των επιχειρήσεων ώστενα γίνονται «καταλύτες» αλλαγής και προόδου στην κοινωνία. Το Alba και ο ΣΕΒ αποφάσισαν να ενισχύσουν και να ενδυναμώσουν τους δεσμούς τους σε κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, συνεπείς με τις αποστολές και τις κοινές αξίες τους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη συμπληρωματικότητά τους ως οργανισμών. Οι πρωτοβουλίες αυτές, αποτέλεσμα της συνεργασίας των δύο οργανισμών, φέρνουν από κοινού την επωνυμία των δύο οργανισμών και αποσκοπούν στο να συντελέσουν στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της επιχειρηματικής κοινότητας και των εταιρειών-μελών του ΣΕΒ.

Η συνεργασία του ΣΕΒ και του Alba περιλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών, συμβατών με τις οργανωσιακές δεξιότητες των δύο οργανισμών (ακαδημαϊκή αριστεία του Alba, ηγετικός ρόλος του ΣΕΒ στην επιχειρηματική κοινότητα), και επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή εκπαίδευσης σε στελέχη επιχειρήσεων είτε στα ακαδημαϊκά προγράμματα του Alba είτε στα προγράμματα διά βίου μάθησης. Ταυτόχρονα, ο ΣΕΒ υποστηρίζει τη λειτουργία στο Αlba του «Κέντρου Αριστείας στη Δημιουργική Ηγεσία» με σκοπό την ανάπτυξη και διάχυση γνώσης σχετικά με τις αξίες, τις δεξιότητες και τις πρακτικές του δημιουργικού ηγέτη.

ΕΡ: Τι έχουν να κερδίσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων μέσα από τα προγράμματα που θα συμμετέχουν;

ΑΠ: Ζούμε σε μία μη γραμμική εποχή, με το παρόν να είναι δραματικά διαφορετικό από το παρελθόν και, φυσικά, από το μέλλον. Η μάθηση, και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τη μάθηση, βρίσκεται στον πυρήνα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Όλοι μας χρειαζόμαστε εκείνες τις ικανότητες και τις δεξιότητες που μας επιτρέπουν να μαθαίνουμε κάτι σε μία περίσταση και να μπορούμε να το εφαρμόσουμε σε τελείως διαφορετικές περιστάσεις. Η μεγάλη πρόκληση της Ψηφιακής Εποχής είναι να αποκτήσουμε τη δεξιότητα να μαθαίνουμε συνεχώς και να αναπτύξουμε μια στάση ζωής για τη συνεχή «διά βίου μάθηση». Τα στελέχη των εταιρειών-μελών του ΣΕΒ που συμμετέχουν στα συγκεκριμένα προγράμματα του Τμήματος Ανάπτυξης Στελεχών του Alba, αναπτύσσουν άμεσα εφαρμόσιμες δεξιότητες που τους βοηθούν, αφενός μεν, να αναπτυχθούν επαγγελματικά και, αφετέρου, να  συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων όπου εργάζονται. Ταυτόχρονα, όμως, αναπτύσσουν την απαραίτητη στάση ζωής για συνεχή μάθηση που απαιτεί η Ψηφιακή Εποχή.

ΕΡ: Ποια θα είναι η θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων;

ΑΠ: Στην εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού οι σημαντικές δεξιότητες και γνώσεις αλλάζουν ραγδαία. Συνεπώς, η θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι «δυναμική» και μπορεί να μεταβάλλεται κάθε χρόνο. Ενδεικτικά, η θεματολογία καλύπτει τον άξονα των διοικητικών δεξιοτήτων και της ηγεσίας στα πλαίσια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (π.χ. διοικητική ευελιξία, scrum management, design thinking), της επιχειρηματικής εξωστρέφειας κ.λπ.

ΕΡ: Ένα από τα βασικά προβλήματα στην αγορά εργασίας είναι το «talent gap», που έχει τη βάση του και στο χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης στα ανώτατα ιδρύματα και στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Πώς συμβάλλουν τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως αυτή του ΣΕΒ και του Alba, στο να μειωθεί αυτή η απόσταση;

ΑΠ: Στην εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού οι αλλαγές είναι πλέον εκθετικές και μη γραμμικές (και άρα ανατρεπτικές). Ο τρόπος που εργαζόμαστε και διοικούμε δεν θα είναι ποτέ πια ο ίδιος. Οι δεξιότητες που χρειάζονται οι οργανισμοί είναι εντελώς διαφορετικές, καθώς τα επιχειρηματικά μοντέλα όχι απλά εξελίσσονται και αναπτύσσονται, αλλά ανατρέπονται με απρόβλεπτο τρόπο. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον συνεχών ανατροπών οι απαραίτητες δεξιότητες του χθες παύουν να είναι απαραίτητες σήμερα, οπότε δημιουργείται χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζόμενων και αυτών που χρειάζονται οι εργοδότες από αυτούς. Ο ρόλος της ανώτατης εκπαίδευσης, συνεπώς, είναι κομβικός στο να βοηθά τους φοιτητές να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες. Όμως τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει τα ίδια να αναπτύξουν οργανωσιακές δεξιότητες ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και συνεχούς επαφής με την κοινωνία και την επιχειρηματική κοινότητα, μέσα από την επιστημονική έρευνα και αριστεία, ώστε να μπορούν να εκπληρώνουν τον σκοπό τους να βοηθούν τους φοιτητές τους να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες του σήμερα. Ουσιαστικά, λοιπόν, τα προγράμματα που αναπτύσσονται από τη συνεργασία του ΣΕΒ με το Alba, αποτέλεσμα της ακαδημαϊκής αριστείας του Alba και της εγγύτητας του ΣΕΒ στην επιχειρηματική κοινότητα, καλλιεργούν στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες του σήμερα και έτσι συμβάλλουν άμεσα στο γεφύρωμα του «talent gap».

ΕΡ: Ανάμεσα στις δράσεις που ανακοινώσατε, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, συμπεριλαμβάνεται και το πρόγραμμα συγχρηματοδότησης της συμμετοχής των νεότερων στελεχών σε προγράμματα Master’s και MBA του Alba. Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για να λάβουν την υποτροφία;

ΑΠ: Οι υποτροφίες του ΣΕΒ στα στελέχη των εταιρειών-μελών του, βοηθούν τα στελέχη να φοιτήσουν στα προγράμματα MSc και ΜΒΑ του Alba. Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι για τις συγκεκριμένες υποτροφίες είναι το πολύ καλό εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο (με εξειδίκευση ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου), η εργασιακή εμπειρία, η άριστη γνώση αγγλικών (όλα τα MSc και MBA προγράμματα του Alba διδάσκονται στα αγγλικά) και βέβαια η θέληση των υποψηφίων να φοιτήσουν στο Alba, που θα αναδείξει τα ταλέντα τους και θα τους εξελίξει επαγγελματικά.

ΕΡ: Τι κόστος καλύπτουν οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές;

ΑΠ: Οι υποτροφίες του ΣΕΒ καλύπτουν το 50% της συνολικής επένδυσης για τη φοίτηση σε πρόγραμμα MSc ή ΜΒΑ του Alba.

ΕΡ: H 4η Βιομηχανική Επανάσταση αλλάζει ήδη τον τρόπο που εργαζόμαστε, όπως έχει επισημάνει και ο ΣΕΒ. Ποιος ο ρόλος που καλούνται να παίξουν οργανισμοί όπως το Alba στη νέα εποχή;

ΑΠ: Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση μεταμορφώνει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται και λειτουργούν σήμερα οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, ανατρέποντας κοινωνικούς κανόνες και πρότυπα και μεταμορφώνοντας συνεχώς την καθημερινότητά μας. Και αυτή η συνεχής αλλαγή δημιουργεί χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά και αυτών που διαθέτουν οι εργαζόμενοι («talent gap»). Σε ένα τέτοια ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον (V.U.C.A.) η μοναδική απάντηση του ανθρώπου είναι να μαθαίνει συνέχεια ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα. Τα πανεπιστήμια από τη φύση και την αποστολή τους είναι χώροι μάθησης και, συνεπώς, έχουν σημαντικό ρόλο στο να εφοδιάζουν τους ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Όμως, αυτή η δυνατότητα των πανεπιστημίων είναι πάντοτε πεπερασμένη και πολλές φορές διαπιστώνουμε αδυναμία των πανεπιστημίων να «αναγνώσουν» σωστά τις αλλαγές της κοινωνίας και της τεχνολογίας και να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών τους ανάλογα. Με τις ανάλογες δομές όμως (π.χ. Κέντρα Αριστείας, κ.λπ.) τα πανεπιστήμια μπορούν να είναι κοντά στην κοινωνία και να αναπροσαρμόζουν άμεσα και αποτελεσματικά τα προγράμματα σπουδών τους και να βοηθούν τους φοιτητές τους να αναπτύσσουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Ταυτόχρονα, όμως, αυτό που μόνο τα πανεπιστήμια, και γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα, μπορούν να πετύχουν είναι να βοηθήσουν τους φοιτητές τους να αποκτήσουν την απαραίτητη και σωστή στάση ζωής για συνεχή μάθηση. Για διαρκή μάθηση που βέβαια παρέχεται όχι μόνο από το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά από τις πρωτοβουλίες του ανθρώπου να μαθαίνει συνεχώς.

ΕΡ: Tι χρειάζονται οι Έλληνες για να παραμείνουν στη χώρα; Θεωρείτε πως προγράμματα σαν κι αυτά αποτρέπουν τους νέους από το να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό;

ΑΠ: Τα ακαδημαϊκά προγράμματα του Alba, πιστοποιημένα από τους διεθνείς οργανισμούς EPAS/EFMD, NECHE και AMBA, και τα προγράμματα διά βίου μάθησης, με διεθνή βραβεία για την καινοτόμo δομή τους και τις μεθόδους διδασκαλίας που υιοθετούν, εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες σε όλες τις μοντέρνες μεθόδους management, συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους ανέλιξη και επιτυχία. Συνεπώς, οι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν στο Alba εξαιρετικού επιπέδου σπουδές χωρίς την ανάγκη μετακόμισης εκτός Ελλάδος. Όμως, σε μία παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι επαγγελματικές ευκαιρίες παρουσιάζονται σε όλο τον κόσμο, και στελέχη εκπαιδευμένα στο Alba μπορούν να σταδιοδρομήσουν διεθνώς. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από τον σημαντικό αριθμό αποφοίτων του Alba που εργάζονται σε περισσότερες από 54 χώρες στον κόσμο. Συνεπώς, αυτό που απαιτείται για να αποτραπεί η φυγή των νέων στο εξωτερικό είναι επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, εφάμιλλες αυτών του εξωτερικού και ισάξιες ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες που οι νέοι αποκτούν κατά τη φοίτησή τους στο Alba.

ΕΡ: Ποιο είναι το όραμα του ACG «Advancing the Legacy: Growing Greece» και με ποιον τρόπο έχει σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας;

ΑΠ: Το όραμα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος «Advancing the Legacy: Growing Greece» επικεντρώνεται στην ανάληψη ηγετικού ρόλου ως εκπαιδευτικού ιδρύματος για την υποστήριξη της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Αποτελείται, δε, από σημαντικές πρωτοβουλίες του ίδιου του Κολλεγίου (Δημιουργία Κέντρων Αριστείας, Προγράμματα Υποτροφιών, κ.λπ.) που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τη διάχυση της γνώσης και των νέων τεχνολογιών σε στρατηγικούς άξονες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, κ.ά. Με τις πρωτοβουλίες αυτές το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος αποκτά νευραλγικό ρόλο στην υποστήριξη των αξόνων αυτών στη χώρα και, συνεπώς, συμβάλλει ενεργά στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Προφανώς, η συνεργασία του Alba με τον ΣΕΒ είναι εναρμονισμένη με το όραμα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο και τη διαρκή επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.