Στρατηγικό επενδυτή αναζητά η Προοδευτική ΑΤΕ

Στόχος της εταιρείας να επιστρέψει η ρευστότητα και να προχωρήσει σε ανάληψη νέων έργων.

Τις προσπάθειές της για την είσπραξη των απαιτήσεων της εντείνει η Προοδευτική ΑΤΕ, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή. Η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι, για τη χρήση του 2014, εντείνει τις προσπάθειές της για την είσπραξη των απαιτήσεων της και τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσής της, ώστε να μειωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι υποχρεώσεις της, να αυξηθεί η ρευστότητά της και, με τον τρόπο αυτό, να μπορέσει να αποκτήσει ικανοποιητικό κεφάλαιο κίνησης για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Παράλληλα, επιδιώκει συζητήσεις με στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι, παρά το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, πέραν από τη συνεισφορά τους σε οικονομικούς πόρους, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν και σε άλλους τομείς για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

Η εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ αναφέρει ότι, με την απ’ αριθμ. 1593 / 10.4.2014 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, οι μετοχές της μεταφέρθηκαν στην κατηγορία «Επιτήρησης».

Κατόπιν αυτού, η διοίκηση ελπίζει, μετά από διαβουλεύσεις με το ΥΠΟΙΚ ότι, μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, θα έχει γίνει τουλάχιστον ο συμψηφισμός των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο που θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία της πληρωμής. Αναφορικά με τη ληξιπρόθεσμη οφειλή της Τράπεζας Πειραιώς, η εταιρεία έχει ήδη αποστείλει επιστολή-πρόταση επαναρρύθμισης της οφειλής και αναμένεται η απάντηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Μετά τη δημοσίευση της εταιρείας για την προσφυγή της κοινοπραξίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ–ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ κατά του ρουμανικού δημοσίου στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο (ICC) για το οδικό έργο που είχε αναλάβει να εκτελέσει στην Κραϊόβα Ρουμανίας και το Δικαστήριο (ICC) εξέδωσε θετική απόφαση υπέρ της κοινοπραξίας και υποχρεώνει το ρουμανικό δημόσιο να καταβάλει στην κοινοπραξία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ–ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ το ποσό των 6,1 εκατ. ευρώ, εκτιμά ότι θα εισπράξει έως 31.12.2014 τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ, προκειμένου αυτά να διατεθούν έναντι των υπολοίπων υποχρεώσεων (τράπεζες, πιστωτές, κλπ.).

«Μετά την πραγματοποίηση του συμψηφισμού των χρεών και με δεδομένο ότι η εταιρεία θα διαθέτει φορολογική ενημερότητα, θα επιδιώξει να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς για την ανάληψη έργων και υπεργολαβιών. Οι προθέσεις της εταιρείας είναι πλέον να ενεργοποιηθεί σε έργα εκτός της Ελλάδας και επιλεκτικά εντός αυτής», επισημαίνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.