Στρατηγικός επενδυτής στον όμιλο Μυτιληναίου η Fairfax

Στρατηγικός επενδυτής στον όμιλο Μυτιληναίου η Fairfax

H καναδική εταιρεία αγόρασε ποσοστό 4,25% των μετοχών αξίας 25,5 εκατ. ευρώ.

Ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο όμιλος Μυτιληναίου, μετά την είσοδο της καναδικής Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Συγκεκριμένα η «Μυτιληναίος» προχώρησε την Παρασκευή, στην πώληση 4.972.383 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,25% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Οι μετοχές αγοράστηκαν από την Fairfax η οποία μπαίνει ως στρατηγικός επενδυτής στον όμιλο, ενώ το πακέτο μετοχών αγοράστηκε στην τιμή των 5,13 ευρώ και η αξία του ανέρχεται στα 25,5 εκατ. ευρώ.

Η Fairfax Financial Holdings Limited είναι µία εταιρεία συμμετοχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία, µέσω των θυγατρικών της, ασχολείται µε την ασφάλιση και αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων και τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.

Η Μυτιληναίος είναι από τους κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας, με δραστηριότητα στους τομείς έργων EPC, μεταλλουργίας-μεταλλείων και ενέργειας.

Διαβάστε ακόμη: Αισιόδοξος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για την ελληνική οικονομία