Tα «κλειδιά» για τα επαγγέλματα του μέλλοντος βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Tο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μεταξύ άλλων, έχει συμπεριληφθεί στο 5% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως (Webometrics Ranking of World Universities)

Μετά την αγωνία των Πανελλαδικών εξετάσεων και με το βλέμμα στραμμένο στο επαγγελματικό μέλλον και στις προοπτικές απασχόλησης, οι απόφοιτοι/ες, συμπληρώνουν αυτές τις ημέρες το Μηχανογραφικό τους, καλούμενοι να επιλέξουν τη Σχολή της προτίμησής τους.

Ωστόσο, η απόφαση επιλογής σπουδών έχει γίνει μια ιδιαίτερα πολύπολοκη διαδικασία, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Έχοντας βιώσει πολλαπλές οικονομικές, υγειονομικές και κοινωνικές κρίσεις, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν να σκεφτούν αρκετούς παράγοντες πριν επιλέξουν τη Σχολή στην οποία θα εγγραφούν. Μεταξύ των βασικών κριτήριων τους είναι το πρόγραμμα, η ποιότητα σπουδών και φυσικά η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Στους κυρίαρχους αυτούς προβληματισμούς των νέων ανθρώπων «απαντά» το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προσφέροντας καινοτόμους τομείς προσανατολισμένους στην τεχνολογία και με ανθρωπιστικές σπουδές προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Με το 70%  των αποφοίτων να αποκαθίσταται επαγγελματικά εντός 12 μηνών, με το 68% αυτών να επιτυγχάνει απασχόληση σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο σπουδών και με ποσοστά πρακτικής άσκησης που ξεπερνούν το 75%, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μια δυναμική επιλογή.

Σχολές με μισθολογικές προοπτικές… 100.000 δολαρίων

Οι 6 Σχολές σε 6 νησιά του Αιγαίου προσφέρουν γνώσεις και κατάρτιση σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, που επιτρέπουν στους/στις πτυχιούχους να σταθούν ανταγωνιστικά και να προσφέρουν λύσεις σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον.

Στη Σάμο, η Σχολή Θετικών Επιστημών  ανταποκρίνεται στα σύγχρονα ζητούμενα, καθώς τα data, τα οποία διαρκώς αυξάνονται, απαιτούν «τακτοποίηση» και «μοντελοποίηση», γι’ αυτό και χρειάζονται η στατιστική, τα μαθηματικά και οι γνώσεις πληροφορικής. Σύμφωνα μάλιστα με το Bureau of Labor Statistics των ΗΠΑ, η ζήτηση για μαθηματικούς και στατιστικούς θα αυξηθεί κατά 33% ως το 2030, ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλο τομέα, ενώ ο διάμεσος μισθός είναι γύρω στα 100.000 δολάρια στις ΗΠΑ!

Εξαιρετική και η προοπτική της Πολυτεχνικής Σχολής σε Χίο, Σάμο και Σύρο, με σπουδές που μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, να μοχλεύσουν κεφάλαια και να προάγουν την καινοτομία.

Από το μέλλον έρχονται και οι «γαλάζιες» και «πράσινες» σπουδές. Η Σχολή Περιβάλλοντος σε Λέσβο και Λήμνο, έχει πάρει  «άριστα», καθώς στην τελευταία διεθνή έκθεση αξιολόγησης της παγκόσμιας έρευνας (2010), βασισμένη στα αυστηρότατα κριτήρια του Web of Science, οι επιδόσεις της Σχολής είναι οι υψηλότερες κάθε άλλου επιστημονικού πεδίου και κάθε άλλου Πανεπιστημίου στη χώρα. Επιπλέον, είναι καλύτερη κατά 20% του παγκόσμιου μέσου όρου επίδοσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες.

Κλασικές σπουδές, με «φρέσκια» οπτική προσφέρει η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Ρόδο, που διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο έρευνας με 11 μεταπτυχιακά προγράμματα και 19 ερευνητικά εργαστήρια. Το πρώτο επαγγελματικό βήμα για τους αποφοίτους γίνεται μέσω της πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Δύο πυλώνες με ιδιαίτερη βαρύτητα και μοχλοί ανάπτυξης για τη χώρα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, η ναυτιλία και ο τουρισμός, είναι μεταξύ των σπουδών που παρέχει η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης στη Χίο. Τα Τμήματα της Σχολής προσφέρουν σύγχρονες προπτυχιακές σπουδές στους επιστημονικούς κλάδους της διοίκησης επιχειρήσεων, της ναυτιλίας,  και του τουρισμού, διεπιστημονικές μεταπτυχιακές σπουδές που παρακολουθούν τις σύγχρονες εξελίξεις της κοινωνίας και της οικονομίας και διδακτορικές σπουδές άρρηκτα συνδεδεμένες με την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης.

Τέλος, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στη Λέσβο, είναι κάθε άλλο παρά μια «κλασική» Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Αναπτύσσει τεχνολογικές καινοτομίες και ψηφιακές δεξιότητες, με πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων, ανάπτυξη εταιρικών δικτύων με τοπικούς φορείς του νησιού, αλλά και συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια ερευνητικά fora, και αποτελεί μια ζωντανή κυψέλη παραγωγής γνώσης, η οποία ξεχωρίζει και αναδεικνύεται, καθώς είναι μεταξύ των πρώτων 400 διεθνώς (Times Higher Education 2021).