Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ: Αρχίζει την Τετάρτη η διαδικασία για τα νέα επενδυτικά δάνεια

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ: Αρχίζει την Τετάρτη η διαδικασία για τα νέα επενδυτικά δάνεια
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Στην επανενεργοποίηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ προχωρά από αύριο Τετάρτη 12 Μαΐου η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), δίνοντας τη δυνατότητα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να λάβουν δάνεια επενδυτικού σκοπού ύψους από 25.000 ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ, με τη διάρκεια αποπληρωμής τους να κυμαίνεται από 5 έως 10 χρόνια.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank), σε συνεργασία με 10 εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκινάει ο νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ συνεργάζεται με τα εξής χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: 1. Τράπεζα Πειραιώς 2. Alpha Bank, 3. Eurobank, 4. Εθνική Τράπεζα 5. Τράπεζα Αττικής, 6. Παγκρήτια Τράπεζα, 7. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, 8. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, 9. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και 10. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

Σκοπός του νέου κύκλου, όπως αναφέρει ανακοίνωση, είναι να τεθεί στη διάθεση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, ένα ακόμη σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αξιοποιήσουν αμέσως το νέο ευνοϊκό περιβάλλον επανεκκίνησης της οικονομίας, μετά την οδυνηρή εμπειρία της πανδημικής κρίσης.

Oι ενδιαφερόμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία προκειμένου να δανειοδοτηθούν μέσα από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ:

α. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά πρώτα στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.

β. Το αίτημα προσδιορίζει την τράπεζα επιλογής από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.

γ. Κατόπιν υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα της επιλογής τους και αξιολόγηση.