Θωμάς Κούγκουλος (AbbVie): «Με το βλέμμα στο μέλλον και στον άνθρωπο»

Η AbbVie έχει στο DNA της την εξέλιξη, την καινοτομία, την πρόοδο.

Eίναι απόλυτος στρατηγικός στόχος µας να αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες, να πρωτοπορούµε και να υιοθετούµε τις πιο σύγχρονες και καινοτόµες πρακτικές, σε όλο το φάσµα της δραστηριότητάς µας. Το τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία της εταιρείας καθώς οι συνεργάτες µας είναι οι πρωταγωνιστές της ανάπτυξης και της εξέλιξης της AbbVie.

Η περίοδος της πανδηµίας αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα επαναπροσδιορισµού τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο. Στην AbbVie υπό οποιαδήποτε συνθήκη, δεν το βάζουµε ποτέ κάτω. Η επιµονή, η υποµονή, η ενότητα, η διορατικότητα, και η προσαρµοστικότητα αποτέλεσαν τον οδηγό που µας συνόδευσαν και θα συνεχίσουν να µας συνοδεύουν και µετά το τέλος αυτής της πρωτόγνωρα δύσκολης περιόδου. Κατανοήσαµε ότι ήταν η πιο καίρια στιγµή για να εξελιχθούµε περαιτέρω. Να υπερβούµε στερεότυπα και να επαναπροσδιορίσουµε τον τρόπο που εργαζόµαστε. Αποφασίσαµε όλοι µαζί ως µία άρρηκτα συνδεδεµένη οµάδα να κάνουµε το άλµα προς το µέλλον. Και επιβραβευτήκαµε για τη δύναµη και την τόλµη που επιδείξαµε στην ανάληψη καινοτόµων πρωτοβουλιών και στην εφαρµογή σύγχρονων πρακτικών στη διαχείριση των εργαζοµένων, µε µία σηµαντική διάκριση στα 2020 People Excellence Awards της KPMG. Αναδειχθήκαµε ως µία από τις εταιρείες που αναβαθµίζουν την εµπειρία του εργαζοµένου παρέχοντας εξατοµικευµένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναµικού, οι οποίες ανταποκρίνονται στις διαφορετικές τους ανάγκες.

Η AbbVie επενδύει σε πόρους και πρωτοβουλίες που διατηρούν ένα περιβάλλον µε αµετάβλητες αξίες και Αρχές, ενώ παράλληλα προοδεύει και εξελίσσεται. Προτεραιότητα αποτελεί η αξία κάθε ανθρώπου καθώς η εταιρεία διέπεται από τη φιλοσοφία ότι όλοι αξίζουν να αποτελούν µέρος µίας οµάδας για την οποία είναι υπερήφανοι. Η AbbVie διατηρεί υψηλά πρότυπα στο εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι οι εργαζόµενοι διαθέτουν πρόσβαση στα ίδια εργαλεία ανάπτυξης, σε ίσες ευκαιρίες και κίνητρα, ενώ εστιάζει ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να απολαµβάνουν µία ισορροπία µεταξύ προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής. Εργαζόµαστε για να διατηρούµε τη συνέπεια και την ηρεµία στο εργασιακό περιβάλλον και για να ενθαρρύνουµε την εκπαίδευση, τις προοπτικές σταδιοδροµίας, τον εθελοντισµό. Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελούν προγράµµατα πρόληψης για την υγεία, επιδόµατα γάµου, µητρότητας και παιδικού σταθµού, όπως και πρόσθετα συνταξιοδοτικά προγράµµατα που βοηθούν τους εργαζοµένους και µετά την ολοκλήρωση της επαγγελµατικής τους πορείας.

Διατηρούμε τη συνέπεια και την ηρεμία στο εργασιακό περιβάλλον και ενθαρρύνουμε την εκπαίδευση, τις προοπτικές σταδιοδρομίας, τον εθελοντισμό.

Δίνουμε έμφαση ώστε το εργασιακό µας περιβάλλον να διέπεται από ουσιαστικές σχέσεις εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού, χωρίς διακρίσεις, µεταξύ όλων των εργαζοµένων και της Διοίκησης. Δηµιουργούµε µία οµάδα µε κοινούς στόχους, όραµα και αξίες, που συνεργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση. Δηµιουργούµε ένα περιβάλλον όπου κάθε συνεργάτης µας, νιώθει ασφάλεια και ενθουσιασµό για τη δουλειά του, ενώ επιδεικνύει εµπιστοσύνη και σεβασµό προς όλους τους συνεργάτες. Αυτό το κλίµα αµοιβαίας εµπιστοσύνης και εξωστρέφειας των ανθρώπων µας είναι το κλειδί που µάς ανοίγει µία µεγαλύτερη πόρτα για το µέλλον. Εργαζόµαστε για να διατηρήσουµε ένα περιβάλλον αισιοδοξίας και καινοτοµίας, µε αµετάβλητες σταθερές αξίες ώστε να συνεχίσουµε να προοδεύουµε. Αυτός ο συνδυασµός µάς γεµίζει αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, ότι το µέλλον επιφυλάσσει ακόµα περισσότερες και σπουδαιότερες επιτυχίες.

Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, η AbbVie κατάφερε, µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα, να ενσωµατώσει στον τρόπο εργασίας της όλα τα καινοτόµα ψηφιακά εργαλεία, γεφυρώνοντας τη φυσική απόσταση και διευκολύνοντας την προσβασιµότητα των εργαζοµένων από το σπίτι, διαφυλάσσοντας τη συνεκτικότητα της οµάδας. Παράλληλα, πραγµατοποιήσαµε όλες τις απαραίτητες προσαρµογές στους χώρους των γραφείων και τηρήσαµε όλα τα µέτρα προστασίας κατά της COVID-19. Βελτιώσαµε το σύστηµα κλιµατισµού και αερισµού ολοκληρώνοντας την ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου, µε την εγκατάσταση µονάδων µε φίλτρα HEPA που συγκρατούν τα αεροµεταφερόµενα σωµατίδια και λάµπες UV που εξουδετερώνουν τους ιούς και τον επίκαιρο Covid-19 κατά 99,99%, καθιστώντας τους ορόφους ως χώρους Covid Free. Χάρη στη σύµπνοια της οµάδας, ωριµάζουµε και υιοθετούµε νέες επαγγελµατικές πρακτικές. Με καθηµερινή προσπάθεια και θετική διάθεση, µοιραζόµαστε εµπειρίες, συνεργαζόµαστε, ξεπερνάµε δυσκολίες και παράγουµε πρωτοποριακές ιδέες. Είµαστε περήφανοι που είµαστε µέλη µίας οµάδας που µέσω της καινοτοµίας και της αφοσίωσης στην εργασία, εξελισσόµαστε και εργαζόµαστε µε το βλέµµα στο µέλλον και στον άνθρωπο.