Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις το 2017

Τι αλλάζει για τις επιχειρήσεις το 2017
Building in a hand businessmen

Η αισιοδοξία αυξάνεται παγκοσμίως, καθώς οι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν, πλέον, την οικονομική αβεβαιότητα ως τροχοπέδη για την ανάπτυξή τους.

Τα ευρήματά της τελευταίας έρευνας International Business Report της Grant Thornton δείχνουν πως οι επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο αναφέρουν ένα πιο θετικό κλίμα για το 2017.

Αυτή η φωτεινή προοπτική είναι ιδιαίτερα ορατή μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως των ΗΠΑ και της Κίνας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αισιοδοξία των επιχειρήσεων ανήλθε στο 38% στο τέλος του 2016, αντιπροσωπεύοντας μια άνοδο 5 ποσοστιαίων μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο. Επίσης, σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναμένει αύξηση των εσόδων για το 2017 βρίσκεται στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 2 χρόνων.

Η IBR στηρίζεται σε περισσότερες από 10.000 συνεντεύξεις με επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τις διεθνείς οικονομικές προβλέψεις, εξετάζοντας τόσο τους μοχλούς ανάπτυξης, όσο και τα εμπόδια που θα συναντήσουν οι δυναμικές επιχειρήσεις παγκοσμίως, μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Οι άξονες που εξετάστηκαν συμπεριλαμβάνουν την οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί, την αύξηση των εξαγωγών και την τάση των επιχειρήσεων να συνεχίσουν τις επενδύσεις και σε άλλους τομείς.

Διαβάστε ολόκληρη την έρευνα ΕΔΩ