Τι προβλέπεται για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Τι προβλέπεται για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι που δεν τήρησαν τις ημερομηνίες θα πληρώσουν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα. 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαϊδου με διευκρινιστική της εγκύκλιο αναφέρεται στις «κυρώσεις» για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις.

Έτσι οι φορολογούμενοι που ήταν εκτός των προθεσμιών θα πληρώσουν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η κατά νόμο προθεσμία υποβολής της δήλωσης.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι στις εκπρόθεσμες δηλώσεις οικονομικού έτους 2014 που θα υποβληθούν μετά τις 14/7/2014, θα επιβληθεί:

– πρόσθετος φόρος 1% επί του οφειλούμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης, με αφετηρία υπολογισμού την 15η Ιουλίου 2014.

– για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Με την παράταση των 14 ημερών που δόθηκε εκτιμάται ότι το 99% περίπου των φορολογούμενων υπέβαλαν εμπρόθεσμα την φορολογική τους δήλωση.