Τι προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο νόμου - Ποιοι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο, οι χαμένοι και οι κερδισμένοι στο φορολογικό. 

Την πρόταση της κυβέρνησης να διεξαχθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο η συζήτηση επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, επικύρωσε κατά πλειοψηφία η Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής.

Με την κυβερνητική πρόταση διαφώνησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 10.00 το πρωί του Σαββάτου και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής.

Η κυβέρνηση επίσπευσε τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου, προκειμένου να πάει με ψηφισμένο το ασφαλιστικό στο Eurogroup της Δευτέρας. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν το νομοσχέδιο να ψηφιστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κάποιοι εκτιμούν ότι την ψήφιση των νομοσχεδίων ο υπουργός Οικονομικών Ευκ.Τσακαλώτος μπορεί να χρησιμοποιήσει ως ατού στο Eurogroup, ένδειξη της αποφασιστικότητας και της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης.

Δεν λείπουν ωστόσο και οι φωνές που επισημαίνοντας ότι τα νομοσχέδια δεν έχουν πάρει το τελικό πράσινο φως από τους θεσμούς (στο ασφαλιστικό υπάρχει ακόμη ένα χρηματοδοτικό κενό που αναζητείται ο τρόπος κάλυψής τους, ενώ και στο φορολογικό ανοιχτό μένει το θέμα του ύψους το αφορολόγητου) προειδοποιούν ότι η ψήφισή τους πριν το Eurogroup ίσως να μην αποτελεί σοφή πράξη.

Συγκεκριμένα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπει:

«Οι υπαγόμενοι στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο οποίος συστήνεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος και τις λοιπές μεταβατικές διατάξεις».

Επίσης καθιερώνονται ενιαίοι κανόνες καταβολής εισφορών στο 20% του εισοδήματος, η εθνική σύνταξη.

Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε 384 Ευρώ μηνιαίως εφόσον έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, που αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της. Η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος.

Δεν επηρεάζονται οι συντάξεις κάτω των 1.300 ευρώ μεικτά, ενώ οι δανειστές έχουν ήδη αποδεχτεί την ελληνική πρόταση για αύξηση των εισφορών κατά μία μονάδα για τα τρία πρώτα χρόνια (0,5% οι εργοδότες και 0,5% οι εργαζόμενοι) και μισή μονάδα (0,25%-0,25%) για τα επόμενα τρία.

Σειρά περικοπών σε ΕΚΑΣ, νέες συντάξεις, συντάξεις λόγω θανάτου

Όπως προκύπτει από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων» έσοδα 1,7 δισ. ευρώ αναμένει το Δημόσιο μόνον από τον επανακαθορισμό του φόρου εισοδήματος και της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

Ετήσια αύξηση εσόδων κατά 56 εκατ. ευρώ προβλέπεται από την αύξηση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα επί του μικτού κέρδους από τα τυχερά παίγνια από το 30% στο 35%.

Σύμφωνα με το ΓΛΚ με το νομοσχέδιο επέρχεται ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης από το 2020 και εφεξής ποσού 900 εκατ. ευρώ περίπου από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, η οποία για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 περιορίζεται σε 168 εκατ. ευρώ, 569 εκατ. ευρώ, 803 εκατ. ευρώ και 853 εκατ. ευρώ αντίστοιχα από τον επανακαθορισμό κατά το αυστηρότερο των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος.

Εξοικονόμηση διασφαλίζεται και από τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 21 εκατ. ευρώ για το 2016, 101 εκατ. ευρώ για το 2017, 222 εκατ. ευρώ έως το 2018 και 345 εκατ. ευρώ έως το 2019. Μείωση δαπανών θα προέλθει και από τον περιορισμό της ετήσια δαπάνης οικογενειακών παροχών για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατ. ευρώ το 2016, 7 εκατ. ευρώ το 2017, 15 εκατ. ευρώ το 2018 και 21 εκατ. ευρώ το 2019.

Ομοίως, μαχαίρι μπαίνει στην ετήσια δαπάνη για συντάξεις λόγω θανάτου του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 11 εκατ. ευρώ το 2016, 59 εκατ. ευρώ το 2017, 122 εκατ. ευρώ το 2018 και 177 εκατ. ευρώ το 2019.

Αύξηση των εισφορών

Αύξηση εισφορών κατά μια μονάδα για μια τριετία, 0,5 της μονάδας για τους εργοδότες και 0,5 για τους εργαζόμενους από 1.6.2016 και μέχρι την 31.5.2019 προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Με στόχο την κάλυψη του ελλείμματος του Ενιαίου υπερ-επικουρικού στο οποίο εντάσσονται και τα Ταμεία Εφάπαξ και πλέον μετονομάζεται σε ΕΤΕΑΕΠ, προβλέπεται επίσης, διατήρηση της μισής μονάδας (από 0,25 για την κάθε πλευρά) από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022.

Παράλληλα, στο σχέδιο προβλέπεται ότι οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την δημοσίευση του νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) Ευρώ.

Για την εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010 (115 Α΄), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (152 Α΄), όπως ισχύει.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν το ανωτέρω ορίου των 1300 Ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά.

Κερδισμένοι και χαμένοι από το φορολογικό

Οι διατάξεις για τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, που περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο που είχε δώσει προ ημερών στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, περιλαμβάνουν αυξημένο φόρο από 8 έως και 176 ευρώ για τη συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών και συνταξιούχων με ετήσια εισοδήματα από 9.100 έως και 27.000 ευρώ,

Παράλληλα όμως έρχονται ελαφρύνσεις από 76 έως και 399 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα από 28.000 έως και 43.000 ευρώ, αλλά και για ελεύθερους επαγγελματίες με εισοδήματα χαμηλότερα των 32.000 ευρώ.

Επιβαρύνσεις προβλέπονται για μισθωτούς-συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλότερα ετήσια εισοδήματα, όπως άλλωστε και για όλους όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια, με την προβλεπόμενη αύξηση των σημερινών συντελεστών και καθιέρωση νέου συντελεστή 45% για εισοδήματα από ενοίκια πάνω από 35.000 ευρώ.

Στους «χαμένους» των αλλαγών περιλαμβάνονται και όσοι εισπράττουν εισοδήματα από μερίσματα καθώς προβλέπεται αύξηση του συντελεστή από το 10% στο 15%. Το νομοσχέδιο προβλέπει νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος με συντελεστές:

• 22% για τις πρώτες 20.000 ευρώ εισοδήματος

• 29% για εισοδήματα από 20.001 έως και 30.000 ευρώ

• 37% για εισοδήματα από 30.001 έως και 40.000 ευρώ

• 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερους φόρους

Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις της φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων από τις οποίες προκύπτουν αυξήσεις φορολογίας για ετήσια εισοδήματα  άνω των 40.000 ευρώ και εισοδήματα από ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) – Συντελεστής %

0 – 12.000 / 15%
12.001 – 35.000 / 35%
35.001 και άνω / 45%

Όλο το πολυνομοσχέδιο:

Αιτιολογική έκθεση

Τροποποιούμενες ή καταργούμενες διατάξεις

Το σχέδιο νόμου

Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών των ρυθμίσεων

Ειδική έκθεση

Έκθεση δημόσιας διαβούλευσης

Γνωμοδότηση Ελεγκτικού Συνεδρίου