Tι προβλέπει το νέο Μνημόνιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα

Tι προβλέπει το νέο Μνημόνιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα

Τράπεζες, ΤΧΣ, νέα stress tests και Eurobank στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας για τις συνεταιριστικές τράπεζες, αναμόρφωση του εποπτικού ρόλου της Τραπέζης της Ελλάδος, νέα τεστ αντοχής των τραπεζών (stress tests) και προετοιμασία για την πώληση μεριδίου της Eurobank σε διεθνή επενδυτή, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νέο Μνημόνιο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Στην τρίτη έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος που δόθηκε και επισήμως σήμερα στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζεται κατ’ αρχάς ότι η κεφαλαιακή βάση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχει αποκατασταθεί μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους, γεγονός που αφενός παρέχει ασφάλεια στους καταθέτες, αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Όσον αφορά στα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, το Μνημόνιο ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι το τέλος του επομένου μηνός (Σεπτέμβριος 2013) η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να έχει αναλάβει όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν τον εξορθολογισμό του συστήματος των «συνεταιριστικών τραπεζών», που λειτουργούν στη χώρα συμπεριλαμβανομένης της Πανελλήνιας Τράπεζας.

ΟΚ από την Γερμανία για τη δόση

Η διάθεση ενός σημαντικού μεριδίου της Eurobank σε διεθνή επενδυτή τοποθετείται με απώτατο χρονικό όριο το τέλος Μαρτίου του 2014.

Ωστόσο μέχρι το τέλος αυτού του μήνα (Αύγουστος) θα πρέπει να προσληφθούν οι σύμβουλοι που θα κληθούν να αναλάβουν την πώληση. Επιπροσθέτως μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποτίμηση της Τράπεζας, προκειμένου οι ενδιαφέρομενοι επενδυτές να μπορούν να σχηματίσουν μία σαφή εικόνα. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία πώλησης το πακέτου (δεν προσδιορίζεται το ακριβές μέγεθος του) τον προσεχή Μάρτιο θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που θα ενθαρρύνει τους επενδυτές να αποκτήσουν προοδευτικά την πλειοψηφία των μετοχών της Eurobank.

Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταρτίζουν τριμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης, επιδιώκοντας ταυτοχρόνως να περιορίσουν την εξάρτηση τους από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ELA από την Τραπεζα της Ελλάδος. Επίσης μέσω του Μνημονίου αίρεται οριστικά το βάρος της καταβολής μερίσματος στο Δημόσιο από τις τράπεζες έναντι των προνομιούχων μετοχών που κατέχει αυτό.

Η δεύτερη φάση των ασκήσεων αντοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ακραίες συνθήκες (stress tests), η οποία ήδη εχει ξεκινήσει από την Black Rock, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Ωστόσο μία ενδιάμεση αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικών των τραπεζών θα έχει ολοκληρθωεί έως το τέλος Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του συστήματος διαχείρισης των προβληματικών και κόκκινων δανείων.

Σόιμπλε: Η Ελλάδα δεν έχει περάσει ακόμη το βουνό

Όσον αφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Μνημόνιο ορίζει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το πλαίσιο εποπτείας του τραπεζικού συστήματος έως το τέλος Δεκεμβρίου. Τούτο κρίνεται αναγκαίο προκειμένου ο μηχανισμός εποπτείας στην Ελλάδα να εναρμονιστεί πλήρως με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές αλλά και με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας της ΕΕ.

Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναθεωρήσει το Ν.38964/2010 προκειμένου εφεξής οι αποφάσεις τόσο της Εκτελεστικής Επιτροπής όσο και του Γενικού Συμβουλίου να λαμβάνονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος, αλλά και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Αναφορά γίνεται ακόμη και στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά καθώς μέχρις το τέλος του επόμενου μήνα θα πρέπει να έχουν οριστεί οι έννοιες «αποδεκτά έξοδα διαβίωσης» και «συνεργατικοί δανειστές».

Σε κάθε περίπτωση μέχρι τέλους του έτους, σε συνεργασία με την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, θα πρέπει να έχουν σχηματοποιηθεί οι διαδικασίες (στη βάση ενός απλού πρωτοκόλλου) που θα οφείλουν να ακολουθούν οι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το χρέος τους.

Για το λόγο αυτό οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλλουν αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο μέχρι τέλος Νοεμβρίου στο οποίο θα προσδιορίζονται με σαφήνεια οι απώλειες που προκύπτουν από τα κόκκινα δάνεια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Φωτογραφία: Συμέλα Παντζαρτζή