Τι σημαίνει η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης για τις εργαζόμενες γυναίκες;

Τι σημαίνει η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης για τις εργαζόμενες γυναίκες;
Photo:
Τα τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων δεν φαίνεται να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.

των Liz Hilton Segel και Lareina Yee

Εκατομμύρια εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτοπιστούν από τις τεχνολογίες αυτοματισμού και την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτοί που θα εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτεί η μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας θα βρουν τη θέση τους στη νέα οικονομία και θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις που αφορούν την απειλή της αυτοματοποίησης.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από το McKinsey Global Institute. Υπολογίζεται ότι 40 έως 160 εκατομμύρια γυναίκες θα χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα ή να μάθουν νέες δεξιότητες για να παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό έως το 2030. Ένας παρόμοιος αριθμός ανδρών θα αντιμετωπίσει τις ίδιες προκλήσεις – αλλά οι άνδρες θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να τις αντιμετωπίσουν με επιτυχία.

Χωρίς το ίδιο «διπλό βάρος» της αμειβόμενης εργασίας και της απλήρωτης οικιακής εργασίας, ή την πρόκληση της μικρότερης ευχέρειας πρόσβασης στο Διαδίκτυο και στην κινητή τεχνολογία παγκοσμίως, οι άνδρες έχουν ένα πλεονέκτημα στην προσαρμογή στη νέα οικονομία. Τα τρέχοντα προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων που είναι σχεδιασμένα για την προετοιμασία των εργαζομένων για το μέλλον δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες.

Οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να κληθούν να συνδυάσουν την εργασία και τα οικογενειακά καθήκοντα σε σχέση με τους άνδρες – συγκεκριμένα, η οικιακή τους απασχόληση είναι τριπλάσια συγκριτικά με εκείνη των ανδρών. Ως εκ τούτου, έχουν λιγότερη ευελιξία και ευχέρεια να αφιερώσουν χρόνο για να ασχοληθούν με συνεντεύξεις για δουλειά ή με προγράμματα επανακατάρτισης.

Σύμφωνα με μια μελέτη του Harvard το 2013, οι γυναίκες είχαν περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν τα προγράμματα κατάρτισης εάν ζούσαν μακριά από το κέντρο σπουδών, ενώ επίσης είχαν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να επικαλεστούν οικογενειακές υποχρεώσεις, γάμο, ή ζητήματα μεταφοράς για να μην εγγραφούν καθόλου. Η παροχή κατάρτισης πρέπει να βρίσκει τις γυναίκες εκεί όπου βρίσκονται.

Ακόμη και όταν πρόκειται για τα καλά του αυτοματισμού, οι γυναίκες μένουν πίσω. Βλέπουμε ήδη την εμφάνιση νεοσύστατων επαγγελμάτων, όπως ειδικός τεχνητής νοημοσύνης, ειδικός ρομποτικής και επικεφαλής πληροφοριών – θέσεις που δεν υπήρχαν πριν από την εμφάνιση των τεχνολογιών αυτοματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης. Και όμως, οι περισσότερες από αυτές τις συναρπαστικές ευκαιρίες πηγαίνουν σε ανειδίκευτους άνδρες.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα χρειαστούν δεξιότητες προγραμματισμού για τον χειρισμό των νέων διαγνωστικών εργαλείων που επιταχύνουν τα αποτελέσματα των εργαστηρίων Οι εκπαιδευτικοί θα χρειαστούν καλύτερες δεξιότητες πληροφορικής για να τρέξουν συστήματα βαθμολόγησης που βασίζονται στη μηχανική μάθηση. Οι εργάτες γης – μια ομάδα που αποτελείται πρωτίστως από γυναίκες σε χώρες όπως η Ινδία – θα πρέπει να βρουν νέες δουλειές. Αν δεν βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, οι γυναίκες θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν στον μετασχηματισμό της επαγγελματικής τους ζωής, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έχουμε χρόνο να επενδύσουμε στις απαραίτητες αλλαγές, αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Έχουμε ήδη δει μερικές δημόσιες επιτυχίες. Η εκστρατεία Choose Science στον Καναδά στοχεύει να ενθαρρύνει τις νέες γυναίκες να εργαστούν στις επιστήμες, καθώς μόνο το 35% των φοιτητών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανολογίας και μαθηματικών είναι γυναίκες, παγκοσμίως.