ΤΙΤΑΝ: Αύξηση τζίρου 6,1% στο α’ τρίμηνο του 2020 παρά τις επιπτώσεις του κορωνοϊού

Κατά την περίοδο που προηγήθηκε και εν μέσω lockdown ο όμιλος, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, έδωσε έμφαση στην προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των επιχειρηματικών εταίρων του, των πελατών και των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, ιδίως στις αγροτικές περιοχές που απέχουν περισσότερο από τις Αρχές και από τις δημόσιες δομές υγείας.

Αύξηση 6,1% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Τιτάν στο πρώτο τρίμηνο του 2020, φτάνοντας τα 384,8 εκατ., στηριζόμενος στην ισχυρή ζήτηση των ΗΠΑ και την ανθεκτικότητα των αγορών στην Ανατολική Μεσόγειο και παρά την επιβράδυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω του κορωνοϊού από τα μέσα Μαρτίου.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 3,7 εκατ. ευρώ σε 40,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της επιβάρυνσης κόστους περίπου 10 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά την ετήσια συντήρηση του εργοστασίου στην Φλόριντα, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι (2ο τρίμηνο 2019). Τον Απρίλιο, τα αποτελέσματα επωφελήθηκαν αντίστοιχα από τη χρονική μετατόπιση του κόστους συντήρησης φέτος. Τα αρχικά οικονομικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κύκλος εργασιών την περίοδο από αρχής έτους έως και τον Απρίλιο κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το 2019, φθάνοντας τα 508 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 67,2 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 9,3% και τα καθαρά κέρδη του ομίλου, το πρώτο τρίμηνο του 2020, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες 15,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019. Η μείωση οφείλεται στο κόστος 9 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση συμβάσεων hedging σταθερού επιτοκίου σε δολάρια. Σημειώνεται ότι αυξητικά κινήθηκαν οι πωλήσεις σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων.

Επιδόσεις και μέτρα για την πανδημία

Κατά την περίοδο που προηγήθηκε και εν μέσω lockdown ο όμιλος, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, έδωσε έμφαση στην προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των επιχειρηματικών εταίρων του, των πελατών και των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, ιδίως στις αγροτικές περιοχές που απέχουν περισσότερο από τις Αρχές και από τις δημόσιες δομές υγείας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) ο όμιλος προέβη στη λήψη επιπρόσθετων μέτρων προστασίας για όσους εξακολουθούν να εργάζονται στις εγκαταστάσεις του ώστε να τους εξασφαλίσει όσο το δυνατόν ασφαλέστερες συνθήκες. Ποσοστό άνω του 35% του συνολικού προσωπικού στράφηκε στην εργασία εξ αποστάσεως.

Από τα μέσα Μαρτίου του 2020 η πανδημία του κορωνοϊού είχε σημαντικές, αν και ανομοιογενείς χώρα με χώρα, επιπτώσεις στη ζήτηση για τα προϊόντα Τιτάν. Οι πρώτες συνέπειες της πανδημίας στον κλάδο ήταν λιγότερο επιβαρυντικές σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, με την συνεχιζόμενη λειτουργία του κατασκευαστικού κλάδου να κρίνεται αναγκαία στις περισσότερες χώρες. Όλα τα εργοστάσια τσιμέντου του ομίλου συνέχισαν να λειτουργούν, προσαρμόζοντας την παραγωγή τους στα επίπεδα της τρέχουσας ζήτησης.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το συγκεκριμένο διάστημα των προηγούμενων έξι εβδομάδων, η αγορά τσιμέντου κατέγραψε από πτώση της τάξης του 10% στη Φλόριντα, στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες όπως επίσης και στην Τουρκία, έως περίπου 30%-40% στις αγορές οι οποίες επλήγησαν περισσότερο, όπως η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Νέα Υόρκη. Το ποσοστό για την Ελλάδα τοποθετείται ανάμεσα σε αυτές τις τιμές, ενώ στην Αίγυπτο σημειώθηκε αύξηση της ζήτησης παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Καθώς σταδιακά καταργούνται τα περιοριστικά μέτρα, παρατηρείται ήδη κάποια αύξηση της κατανάλωσης στις αγορές.

Δεδομένης της αυξημένης αβεβαιότητας, ο όμιλος έλαβε προληπτικά μέτρα όπως:

– Ενίσχυσε τη ρευστότητά του στα 400 εκατ. ευρώ (ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης).

– Έλεγξε το πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών και ανέστειλε δαπάνες

ύψους 50 εκατ. ευρώ που κρίθηκαν προς το παρόν μη απαραίτητες.

– Εντόπισε δυνατότητες περικοπής δαπανών και ήδη προβαίνει σε ενέργειες για τη μείωσή τους κατά τουλάχιστον 33 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση

Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, σχολίασε σχετικά με τα αποτελέσματα: «Οι δράσεις μας στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να αποφασίζονται με γνώμονα τα παρακάτω κριτήρια:

– Πάνω από όλα, προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων μας και δράσεις για τη στήριξη των προσπαθειών που αποβλέπουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

– Μέριμνα για τη διατήρηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πελατών μας.

– Πρόβλεψη για ενδεχόμενα προβλήματα στη λειτουργία μας και εφαρμογή σχεδίων για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων μας. Ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων και διαμόρφωση όσο το δυνατόν πιο ευέλικτων λύσεων.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε και μακροπρόθεσμα, όπως πάντα στον Τιτάνα: φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, στηρίζουμε ενεργά τις τοπικές κοινότητες, τοποθετούμαστε αποτελεσματικά στην αγορά, μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμά μας, υιοθετούμε νέες τεχνολογίες και καινοτομούμε. Όπως κάθε κρίση, έτσι κι αυτή θα περάσει – και θέλουμε να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να συνεχίσουμε την πορεία μας δυναμικά όταν φτάσει αυτή η στιγμή».

Η επιστροφή κεφαλαίου

Εντωμεταξύ, το ΔΣ της Titan Cement International SA (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Παρισίου, TITC) κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ότι η επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,20 ευρώ ανά μετοχή και συνολικού ποσού 16.489.573,60 ευρώ θα καταβληθεί στις 7 Ιουλίου 2020.