Το σχέδιο της Κομισιόν για την αξιοποίηση του FinTech στην ενιαία αγορά

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ευρ. Επιτροπή παρουσίασε ένα πλάνο 23 πρωτοβουλιών που θα δώσει στον χρηματοπιστωτικό τομέα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ταχέως εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με τα μέσα αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογικές καινοτομίες στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (FinTech).

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ένας παγκόσμιος κόμβος για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, ώστε οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές της ΕΕ να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ενιαία αγορά σε αυτόν τον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα», τονίζει η Επιτροπή στη σχετική ανακοίνωσή της προτείνοντας ταυτόχρονα νέους κανόνες που οπως σημειώνει, θα βοηθήσουν τις λεγόμενες πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding) να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ.

Το σχέδιο δράσης έχει ως στόχο, αναφέρει η Επιτροπή, να δώσει στον χρηματοπιστωτικό τομέα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις ταχέως εξελισσόμενες νέες τεχνολογίες, όπως την τεχνολογία blockchain, την τεχνητή νοημοσύνη και τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud).

Ταυτόχρονα, επιδιώκει να καταστήσει τις αγορές ασφαλέστερες και ευκολότερα προσβάσιμες για νέους παράγοντες, κάτι που θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τους επενδυτές, τις τράπεζες, καθώς και τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει ένα πανευρωπαϊκό σήμα για τις πλατφόρμες, ώστε μια πλατφόρμα που έχει λάβει άδεια σε ένα κράτος μέλος να μπορεί να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αναλυτικά, το σημερινό σχέδιο δράσης προβλέπει 23 πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, στην προώθηση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, στην ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και στην ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ειδικότερα:

– Η Επιτροπή θα φιλοξενήσει ένα ευρωπαϊκό εργαστήριο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech Laboratory), στο πλαίσιο του οποίου ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές θα συνεργάζονται με παρόχους τεχνολογίας σε ένα ουδέτερο, μη εμπορικό περιβάλλον.

– Η Επιτροπή θα υποβάλει, εντός του 2018, έκθεση σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των περιουσιακών στοιχείων που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα και θα καταρτίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική σχετικά με την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την τεχνολογία blockchain, που θα καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας. Το κατανεμημένο καθολικό είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για κοινή χρήση μέσω δικτύου. Το πιο γνωστό είδος κατανεμημένου καθολικού είναι η τεχνολογία blockchain.

– Η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προώθησης της ψηφιοποίησης πληροφοριών που δημοσιεύονται από εισηγμένες εταιρείες στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για τη διασύνδεση των εθνικών βάσεων δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που θα τους βοηθούν στις επενδυτικές αποφάσεις τους.

– Η Επιτροπή θα διοργανώσει εργαστήρια για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Επίσης, με βάση τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, η Επιτροπή θα παρουσιάσει σχέδιο με βέλτιστες πρακτικές σχετικά με το περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης. Ένα περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης είναι ένα πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί από ρυθμιστικές αρχές, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και σε άλλες καινοτόμες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν ζωντανές δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον, υπό την εποπτεία ρυθμιστικής αρχής.

Ως προς τον κανονισμό σχετικά με το Crowdfunding, η Επιτροπή αναφέρει ότι βελτιώνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ιδίως για τις νεοφυείς και τις μικρές επιχειρήσεις. Επί του παρόντος, είναι δύσκολο, κατά την Επιτροπή, για πολλές πλατφόρμες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες της ΕΕ, σημειώνοντας πως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πληθοχρηματοδότηση δεν είναι ανεπτυγμένη στην ΕΕ σε σύγκριση με άλλες μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες.

Η σημερινή πρόταση θα διευκολύνει κατά την Επιτροπή τις εν λόγω πλατφόρμες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την ΕΕ και θα βελτιώσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτή την καινοτόμα μορφή χρηματοδότησης. Μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ο προτεινόμενος κανονισμός θα δώσει τη δυνατότητα στις πλατφόρμες να υποβάλουν αίτηση για σήμα της ΕΕ με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Οι επενδυτές στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης θα προστατεύονται με σαφείς κανόνες για την κοινοποίηση πληροφοριών, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και με μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την εποπτεία, καταλήγει η Επιτροπή.

Τέλος ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Για να μπορούν οι ευρωπαϊκές καινοτόμες επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειάζονται πρόσβαση σε κεφάλαια, χώρο για πειραματισμό και δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτή είναι η βασική παραδοχή του σχεδίου δράσης για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία (Fintech). Η άδεια της ΕΕ για την πληθοχρηματοδότηση θα βοηθήσει τις σχετικές πλατφόρμες να αναπτυχθούν στην Ευρώπη. Θα τις βοηθήσει να φέρνουν σε επαφή επενδυτές και επιχειρήσεις απ΄όλη την ΕΕ δίνοντας έτσι περισσότερες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις και τους επενδυτές να προβάλλουν τις ιδέες τους σε μια ευρύτερη βάση χρηματοδοτών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά άρθρα