Τραγωδία στα Τέμπη: Θα δώσει τελικά αποζημιώσεις η Hellenic Train; Η νομική οδός που επικαλείται

Τραγωδία στα Τέμπη: Θα δώσει τελικά αποζημιώσεις η Hellenic Train; Η νομική οδός που επικαλείται
Hellenic Train Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το πλαίσιο των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που επικαλείται η Hellenic Train αναφερόμενη σε άμεσες αποζημιώσεις για το δυστύχημα στα Τέμπη.

Η εταιρεία Hellenic Train σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν λίγες ημέρες σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη, αναφέρεται σε αποζημιώσεις που προτίθεται να παρέχει επικαλούμενη υποχρεώσεις της όπως προκύπτουν από τα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1371/2007 για τα “Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών”.

Ο Κανονισμός μεταξύ άλλων προνοεί για τις άμεσες οικονομικές αποζημιώσεις που προβλέπονται σε περιπτώσεις καθυστερήσεων, ενημέρωσης αλλά και θανάτου επιβατών και ορίζει ρητά τις προϋποθέσεις, μέσα από ένα πλέγμα διατάξεων, το αν, υπό ποιες συνθήκες και από ποιες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις χορηγούνται αποζημιώσεις.

Η ερμηνεία του ευρωπαϊκού πλαισίου είναι σε άμεση συνάρτηση με την σύμβαση ή τις συμβάσεις ή την συμφωνία που έχει υπογράψει η εταιρία με το Δημόσιο από την οποία προσδιορίζεται επακριβώς το έργο που έχει αναλάβει και οι συνεπακόλουθες αρμοδιότητες και ευθύνες της στο πλαίσιο αυτού που συνολικά αποκαλούμε σιδηροδρομικές μεταφορές. Τα παραπάνω, υπό το πρίσμα της σχετικής ελληνικής νομολογίας, καθώς αρμοδιότητα επίλυσης διαφορών μεταξύ των δύο (δημοσίου και εταιρίας) έχουν τα ελληνικά δικαστήρια.

Η εταιρία επικαλείται τα άρθρα του ΕΚ που αφορούν σε ευθύνη για καθυστερήσεις, απώλειες ανταπόκρισης και ακυρώσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Περί ευθυνών σχετικά με τους θανάτους

Όσον αφορά ευθύνες που ενδεχομένως της καταλογιστούν για θανάτους, οι διατάξεις που επικαλείται προβλέπουν ότι:

“Ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για τη ζημία που απορρέει εκ του θανάτου, των τραυματισμών ή οποιασδήποτε άλλης προσβολής της φυσικής ή ψυχικής ακεραιότητας του επιβάτη, η οποία προκλήθηκε από ατύχημα σχετικό με τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση το οποίο επήλθε ενώ ο επιβάτης παραμένει εντός των σιδηροδρομικών οχημάτων, εισέρχεται ή εξέρχεται από αυτά, οποιαδήποτε και αν είναι η χρησιμοποιούμενη σιδηροδρομική υποδομή.

2. Ο μεταφορέας απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη:

α) εάν το ατύχημα προκλήθηκε από εξωτερικές προς τη σιδηροδρομική εκμετάλλευση περιστάσεις που ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης”.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίκληση του άρθρου 11 του ΕΚ που τιτλοφορείται “Ευθύνη για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους” και ορίζει τις συνθήκες αποζημιώσεων. Επικαλείται επίσης και το άρθρο 13 που προνοεί ότι:

Εάν επιβάτης σκοτωθεί ή τραυματιστεί, η σιδηροδρομική επιχείρηση του άρθρου 26 παράγραφος 5 του παραρτήματος Ι, πρέπει, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από τον καθορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που δικαιούται αποζημίωσης, να προκαταβάλει τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών ανάλογα με την προκληθείσα ζημία”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το Άρθρο 26 ορίζει τα σχετικά με την Βάση της ευθύνης. Η παράγραφος 5 που επικαλείται η εταιρία αναφέρει ότι:

“Όταν μεταφορά που αποτελεί αντικείμενο ενιαίας σύμβασης μεταφοράς πραγματοποιείται από διαδοχικούς μεταφορείς, σε περίπτωση θανάτου και τραυματισμών επιβατών, υπεύθυνος είναι ο μεταφορέας στον οποίο, σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς, ανήκε η παροχή υπηρεσίας μεταφοράς κατά τη διάρκεια της οποίας προκλήθηκε το ατύχημα. Όταν αυτή η υπηρεσία μεταφοράς δεν πραγματοποιήθηκε από το μεταφορέα αλλά από έναν υποκαθιστώντα μεταφορέα, οι δύο μεταφορείς είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι, σύμφωνα με τους παρόντες Ενιαίους Νομικούς Κανόνες”.

Θυμίζουμε πως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train παραχώρησε συνέντευξη σχετικά με το μοιραίο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το βράδυ της Δευτέρας, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η εταιρία “μεταφέρει επιβάτες και δεν διαχειρίζεται την υποδομή”.

Ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς εργαζόμενων πως τα συστήματα ασφαλείας δεν είναι επαρκή, ο κ. Μαουρίτσιο Καποτόρτο απάντησε πως τα τρένα της Hellenic Train κινούνται “σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του συστήματος που χρησιμοποιείται στους σιδηροδρόμους που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης και μετά από πιστοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου”.

Σχετικά με το σύστημα πυρόσβεσης στο Intercity, είπε πως η μηχανή και τα βαγόνια είναι εξοπλισμένα με αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης και φορητά συστήματα πυρόσβεσης επί της αμαξοστοιχίας, αντίστοιχα, στον αριθμό και τον τύπο που προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς πρόληψης.

Αναφορικά δε, με το αν η εταιρεία είχε αναφέρει ποτέ ελλείψεις στις υποδομές ή στη διαχείριση του δικτύου, απαντά πως η Hellenic Train ασχολείται με τις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων και, ως σιδηροδρομική εταιρεία που λειτουργεί σε υποδομή την οποία διαχειρίζεται τρίτος, βρίσκεται σε επαφή με τον διαχειριστή της υποδομής για όλες τις κατάλληλες αναφορές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Πηγή: News247.gr