Τράπεζα Πειραιώς: Το ΤΧΣ διαθέτει το 27% – Προσφορές άνω των 4 δισ. ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: Το ΤΧΣ διαθέτει το 27% – Προσφορές άνω των 4 δισ. ευρώ
Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς με το νέο λογότυπο, Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/STR Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Υπερκαλύφθηκε σε χρόνο-ρεκόρ το βιβλίο προσφορών.

Τη διάθεση του συνόλου της συμμετοχής του στην Τράπεζα Πειραιώς, δηλαδή στο 27%, αντί για το 22% που αφορούσε αρχικώς η διάθεση μετοχών, ανακοίνωσε το ΤΧΣ, λόγω της μεγάλης ζήτησης που παρατηρήθηκε με το ξεκίνημα της δημόσιας προσφοράς σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα την υπερκάλυψη μέσα σε 2 ώρες, με προσφορά περισσότερων από 4 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρεται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το ΤΧΣ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιό του, στη συνεδρίασή του στις 04 Μαρτίου 2024, και αφού ενημερώθηκε από τους διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς για τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των μετοχών που θα προσφερθούν στην Προσφορά κατά 62.518.361 Προσφερόμενες Μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς») και το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών αυξάνεται από 275.080.789 σε 337.599.150.

Η κατανομή οποιωνδήποτε Μετοχών του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς που δύνανται να πωληθούν μεταξύ της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς είναι στην αποκλειστική κρίση του ΤΧΣ, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως Πωλητή Μετόχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερώνονται για την κατανομή των μετοχών που σχετίζονται με το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς μέσω της δημοσίευσης της αντίστοιχης ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Πειραιώς Holdings και στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όπως διαβάσατε νωρίτερα στο Fortune Greece, η κατανομή των αρχικά προσφερόμενων μετοχών έχει επιμεριστεί μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς προσφοράς ως εξής:

(i) 15%, που αντιστοιχεί στο 41.262.118 θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην ελληνική Δημόσια Προσφορά και

(ii) 85%, που αντιστοιχεί στο 233.818.671 θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Προσφορά.

Επιπλέον, ποσοστό τουλάχιστον 30% των προσφερόμενων μετοχών στην ελληνική Δημόσια Προσφορά θα κατανεμηθεί προς ικανοποίηση των αιτήσεων από ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο μέχρι 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών επενδυτών και ιδιωτών επενδυτών.

Σημειώνεται ότι εφόσον το ΤΧΣ διαθέσει το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην Πειραιώς στην ανώτατη τιμή του εύρους (4 ευρώ) θα έχει έσοδα 1,33 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από τα placement που προηγήθηκαν σε τρεις συστημικές τράπεζες ανήλθαν σε 1,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 94 εκατ. ευρώ για το 1,4% της Eurobank, 294 εκατ. ευρώ για το 9% της Alpha Bank και 1,067 δισ. ευρώ για το 22% της ΕΤΕ.

Τέλος, σχετικά με τα έξοδα για τη συνδυασμένη προσφορά εκτιμάται ότι θα βαρύνουν την Πειραιώς έως και 44 εκατ. ευρώ. Για το ΤΧΣ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το συνολικό ποσό από προμήθειες που καταβάλλονται από τον πωλητή μέτοχο σε σχέση με την προσφορά, υπολογιζόμενες στη μέγιστη τιμή του εύρους τιμών, εκτιμάται ότι ανέρχονται περίπου σε 12 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνουν περίπου 1 εκατ. ευρώ για την ελληνική δημόσια προσφορά και περίπου 11 εκατ. ευρώ για τη διεθνή προσφορά. Με την προϋπόθεση ότι το Upsize Option θα εξασκηθεί πλήρως, τα συνολικά έξοδα θα αυξηθούν κατά περίπου έως 3 εκατ. ευρώ (όλα τα ποσά είναι προ ΦΠΑ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: