Τράπεζα Πειραιώς: Αλλάζει σελίδα και πρωταγωνιστεί στη βιώσιμη ανάπτυξη

Χρονιά ολοκλήρωσης σημαντικών στρατηγικών σχεδίων που της επιτρέπουν να περάσει πλέον σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης και κερδοφορίας, ήταν για την Τράπεζα το 2021.

Η «αλλαγή σελίδας» στην ιστορία της Τράπεζας έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία και η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια νέο περίοδο, με την Πειραιώς να είναι προετοιμασμένη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο υποστηρίζοντας ενεργά τις μεγάλες αλλαγές στην οικονομία και τον επιχειρηματικό τομέα προς την κατεύθυνση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το φιλόδοξο αλλά και εφικτό, όπως αποδείχθηκε, σχέδιο εξυγίανσης και μετασχηματισμού Sunrise έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ταχύτερα από το του αρχικό χρονοδιάγραμμα διασφαλίζοντας: την εξυγίανση του ισολογισμού με την απαλλαγή της Τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα ανοιγμάτων (NPE’s). To πρόγραμμα υλοποιήθηκε με συνέπεια και τολμηρές κινήσεις με αποτέλεσμα τα  NPE’s να έχουν μειωθεί κατά 16 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021 και ο δείκτης NPE να μειωθεί σε 16% από 46% πριν από έξι μήνες. Ο στόχος για μονοψήφιο ποσοστό είναι ορατός και θα επιτευχθεί το 2023 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Την κεφαλαιακή ενίσχυση μέσα από σειρά ενεργειών ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ που υλοποιήθηκαν έγκαιρα και με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους. Πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 0,4 δισ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2022 καθώς ολοκληρώνεται το σχέδιο μείωσης των NPE’s. Κορυφαία στιγμή του σχεδίου ήταν η αύξηση κεφαλαίου κατά 1,38 δισ. ευρώ τον περασμένο Απρίλιο. Η ζήτηση υπερκαλύψθηκε κατά 5 φορές με εντυπωσιακό το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών που έχουν αυξήσει τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας θεμελιώνοντας το διεθνοποιημένο πλέον προφίλ της και αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη τους στο σχέδιο εξυγίανσης και ανάπτυξής της όσο και ευρύτερα στην ελληνική οικονομία.

Τον πλήρη εταιρικό μετασχηματισμό που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους έχοντας ήδη οδηγήσει σε σημαντικές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα με ισχυρή παραγωγή εσόδων, συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και σημαντική μείωση των προβλέψεων. Η ψηφιοποίηση αποτελεί τον βασικό μοχλό επιτάχυνσης του προγράμματος μετασχηματισμού. Σημαντική εξέλιξη είναι και η νέα συνεργασία της Πειραιώς με την Accenture και τη Microsoft για την τεχνολογική υποδομή της Τράπεζας στο cloud.

Σταθερά δίπλα στις επιχειρήσεις

Η υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας μέσα από την ενίσχυση των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών πελατών, βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής δέσμευσης της Τράπεζας να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανασυγκρότηση και κυρίως το μετασχηματισμό της οικονομίας με βάση στόχους βιωσιμότητας. Η σταθερή χρηματοδότηση της οικονομίας με σημαντικού ύψους νέα δάνεια, ιδιαίτερα κατά τις δύο χρονιές της κρίσης, τέθηκε ως επιχειρηματική προτεραιότητα και ήταν η άλλη πλευρά του σχεδίου εξυγίανσης, κεφαλαιακής ενίσχυσης και οργανωτικού μετασχηματισμού.

Συνολικά για το 2002 και 2021 που ήταν χρονιές δύσκολες για την ελληνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα, η Τράπεζα χορήγησε νέα δάνεια ύψους περίπου 12 δισ. ευρώ. Ειδικότερα για το 2021 έχει χορηγήσει νέα δάνεια ύψους 5,7 δισ. ευρώ όπως προέβλεπε ο αρχικός της σχεδιασμός. Προς τους ιδιώτες και τις μικρές επιχειρήσεις οι χρηματοδοτήσεις στο τέλος του εννεαμήνου ανήλθαν σε περίπου 800 εκ. ευρώ και προς τις επιχειρήσεις σε 3,8 δισ. ευρώ.

Με βάση τις νέες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και τους στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη η Πειραιώς δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, επενδύσεων και παραγωγικών δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, σε τομείς όπως η πράσινη οικονομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι καινοτόμες αλλαγές στον αγροδιατροφικό τομέα, τα έργα υποδομής, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία, η προστασία της βιοποικιλότητας.

Δεδομένης της κρισιμότητας που έχει η ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και των άλλων ευρωπαϊκών πόρων και του ρόλου που πρέπει να αναλάβει ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας ως ο κατεξοχήν αποδέκτης των αναπτυξιακών αυτών πόρων, η Τράπεζα δραστηριοποιείται έντονα για την κινητοποίηση υγιών επιχειρήσεων και επενδυτών παρέχοντας πλήρη υποστήριξη τόσο μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων όσο και με τεχνογνωσία, τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την εκπόνηση των κατάλληλων επενδυτικών σχεδίων.

Η καινοτομία των ESG

Η ενσωμάτωση κριτηρίων ESG (περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης) στις λειτουργίες και στις επιχειρηματικές της  επιλογές προτάσσεται πλέον από την Τράπεζα ως ένα νέο πλαίσιο που συνδέει την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας με τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης.

H Πειραιώς είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε χρηματοδοτήσεις με κριτήρια ESG τόσο σε μεγάλες όσο και σε μεσαίες επιχειρήσεις ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε και την πρώτη στην Ελλάδα αντίστοιχη ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς: «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δικαιολογούν βάσιμη αισιοδοξία. Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, η επιτάχυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων και η έναρξη έργων στο πλαίσιο του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύουν περαιτέρω τη αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, η επιταχυνόμενη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των αγορών στις προοπτικές της χώρας. Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξει την βιώσιμη ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις, ενεργοποιώντας όλα τα κατάλληλα εργαλεία, την τεχνογνωσία, με δέσμευση να συμβάλλει αποτελεσματικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση και το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε μια σύγχρονη, παραγωγική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία».

Συνολικά για το 2002 και 2021 που ήταν χρονιές δύσκολες για την ελληνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα, η Τράπεζα χορήγησε νέα δάνεια ύψους περίπου 12 δισ. ευρώ.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχους του Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.