Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 3,509 δισ. ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 3,509 δισ. ευρώ

Ενσωμάτωση οφέλους από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους 3,8 δισ. ευρώ το α' εξάμηνο του έτους.

O όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη, που αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ύψους 3,509 δισ. ευρώ για το  α’ εξάμηνο του 2013.

Στα καθαρά κέρδη συμπεριλαμβάνεται η αρνητική υπεραξία ύψους 3,81 δισ. ευρώ από την εξαγορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εγχώριων δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, της ATEbank, καθώς και της Millennium Bank Ελλάδος, ενώ ενσωματώνουν και θετικό αναβαλλόμενο φόρο 559 εκατ. ευρώ  κυρίως από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή από το 20% στο 26% από την 01.01.13.

Στα αποτελέσματα εξαμήνου αναφέρονται τα εξής, αναφορικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών:

• Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 95 δισ ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2013.

• Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν σε 75,7 δις. ευρώ με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 65%, τα στεγαστικά το 24% και τα καταναλωτικά το 11%.

Διαβάστε ακόμη: Νέα σελίδα για τις ελληνικές τράπεζες

• Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 54,7 δισ. ευρώ με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 38% του συνόλου.

• Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 116% στο τέλος Ιουνίου 2013, ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί ως κάλυμμα για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) στο 12% επί του ενεργητικού.

• Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 33% τον Ιούνιο 2013, ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις ήταν στο 49%. Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 16,3%.

• Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 8,4 δισ ευρώ ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου 2013 στα 9,5 δισ ευρώ και ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 14,0%.

Διαβάστε ακόμη: Ο κ. Νικόλαος Καραμούζης στην Τράπεζα Πειραιώς

• Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Ιουνίου 2013 αριθμούσε 1.718 μονάδες, με 1.280 καταστήματα στην Ελλάδα και 438 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό στις 30.06.13 αριθμούσε 24.743 άτομα, 18.591 στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σε δήλωση του ο Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος του ΔΣ της τράπεζας Πειραιώς αναφέρει ότι «με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών -σε συνδυασμό με το απόθεμα κεφαλαίων του ΤΧΣ- μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα ανταπεξέλθουν στην προσπάθεια εξασφάλισης πόρων για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας με ανταγωνιστικούς όρους».

Διαβάστε ακόμη: Τι προβλέπει η εθελουσία στην Πειραιώς

Ο κ. Σάλλας τόνισε ότι μετά την επιτυχή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εμπιστοσύνη των ιδιωτών επενδυτών που κάλυψαν το 20% της αύξησης, η Τράπεζα Πειραιώς θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες ολοκλήρωσης της ενσωμάτωσης μέχρι το τέλος του έτους των πρόσφατων εξαγορών, στην υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης συνεργιών και στην ακόμη αποτελεσματικότερη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου σε καθυστέρηση, εισάγοντας νέες λύσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της κεφαλαιακής βάσης, αλλά και τη στήριξη της βιωσιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ανακούφιση των νοικοκυριών.

Σε δήλωση του ο Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO της τράπεζας ανέφερε ότι η Τράπεζα κινείται με ταχύτητα ως προς την ενοποίηση συστημάτων και λειτουργιών των τραπεζικών δραστηριοτήτων που απέκτησε, ώστε να αποδώσουν νωρίτερα οι συνέργειες κόστους, χρηματοδότησης και εσόδων.

Όπως είπε ο κ. Λεκκάκος, μετά την επιτυχή ενοποίηση της ΑΤΕbank, καθώς και των εγχώριων δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας, επόμενος στόχος είναι η ενοποίηση των ελληνικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου και της CPB εντός του τέταρτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, καθώς και της Millennium Bank Ελλάδας έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014.

Φωτογραφία: Συμέλα Παντζαρτζή