Τράπεζες: Σε τροχιά επενδυτικής βαθμίδας με μπαράζ αναβαθμίσεων

Τράπεζες: Σε τροχιά επενδυτικής βαθμίδας με μπαράζ αναβαθμίσεων
Photo: DALL•E
Τα οφέλη για το κόστος χρηματοδότησης από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές ενόψει των νέων εκδόσεων ομολόγων.

Επιστροφή στην κανονικότητα και ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας προοιωνίζονται για τις ελληνικές τράπεζες οι πρόσφατες αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους όπως η Moody’s και η S&P κλείνοντας έναν κύκλο 15ετίας που σηματοδότησαν οι ανακεφαλαιοποιήσεις και η υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας και ανοίγοντας έναν νέο με πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές.

Η πρώτη ελληνική τράπεζα που ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα έγινε η Εθνική Τράπεζα, όταν το Απρίλιο αξιολογήθηκε με BBB (low) με σταθερές προοπτικές από τον οίκο DBRS. Ειδικού βάρους ήταν επίσης τον περασμένο μήνα η ανακοίνωση της Moody’s για την αναβάθμιση των καταθέσεων και τίτλων χρέους της Eurobank στην επενδυτική βαθμίδα. Η πιστοληπτική αξιολόγηση της τράπεζας αναβαθμίστηκε σε ba1 από ba2. Ακολούθησε στα τέλη Ιουνίου η αναβάθμιση της Alpha Bank σε επίπεδο επενδυτικής βαθμίδας, με αξιολόγηση μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων καταθέσεων σε Baa3 από Ba1, ήτοι δύο βαθμίδες υψηλότερα. Μετέπειτα η S&P αναβάθμισε την αξιολόγηση όλων των συστημικών τραπεζών, με την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα να αποσπούν βαθμολογία BB+, που αποτελεί προάγγελο αναβάθμισης στην επενδυτική βαθμίδα ενώ χθες η Moody’s προχώρησε στην αναβάθμιση των αξιολογήσεών της για την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική Τράπεζα. Ειδικότερα, η Moody’s αναβάθμισε την βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας σε ba1 από ba2 και της Πειραιώς σε ba2 από ba3.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων οι τίτλοι των ελληνικών τραπεζών που ήταν μέχρι πρότινος επιλέξιμοι επενδυτικά από hedge funds μπαίνουν στο ραντάρ μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών. Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική οικονομία έχει ήδη κερδίσει αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από δύο μεγάλους οίκους και η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση είναι στις 13 Σεπτεμβρίου από τη Moody’s με ισχυρό ενδεχόμενο αναβάθμισης σε Baa3, που σηματοδοτεί επενδυτική βαθμίδα. Σημειώνεται ότι η βαθμολογία Ba1 με σταθερές προοπτικές, που είναι το σημερινό επίπεδο, επιβεβαιώνει ότι η οικονομία δεν αντιμετωπίζει δημοσιονομικό κίνδυνο.

Η καλή επίδοση της ελληνικής οικονομίας και η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας στην επενδυτική κατηγορία ευνόησαν το τραπεζικό σύστημα φέρνοντάς το πιο κοντά στην επενδυτική κατηγορία. Στο ευνοϊκό αυτό περιβάλλον, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας ενίσχυσε τους δείκτες κερδοφορίας, ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας και άρχισε να επιστρέφει μερίσματα στους μετόχους του.

Εντωμεταξύ, οι αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών ευνοούν τη δυνατότητά τους να αποπληρώνουν ομόλογα που έχουν εκδοθεί με υψηλότερο κόστος μέσω έκδοσης νέων τίτλων με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, γεγονός που συμβάλλει στη διαρθρωτική βελτίωση των επιτοκιακών εσόδων τους, χωρίς να επιβαρύνεται το κόστος δανεισμού της πραγματικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ενεργή εκδοτική δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με σκοπό την κάλυψη της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) και θα πρέπει να εκδώσουν ομόλογα περί τα 2,7 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2025.

Με βάση τα στοιχεία του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023 (SRB, MREL Dashboard) απέμεναν περίπου 5,2 δισ. ευρώ για κάλυψη από αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις έως το τέλος του 2025. Έκτοτε η καθαρή εκδοτική δραστηριότητα των τραπεζών ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες έχουν εκδώσει ομόλογα συνολικής αξίας περίπου 16,9 δισ. ευρώ από το 2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: