Τράπεζες: Τα κριτήρια για αναδιαρθρώσεις (κορωνο)δανείων

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για την χαλάρωση των κανόνων ταξινόμησης δανείων σε μη εξυπηρετούμενα ή αμφίβολης είσπραξης. Σε ποιες περιπτώσεις η αναστολή δόσεων θα οδηγεί σε αύξηση NPEs ή σε ενισχυμένες προβλέψεις.

Τη δυνατότητα να προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις δανείων συνεπών επιχειρήσεων, που πλήττονται από την πανδημία, χωρίς να τα ταξινομούν στα δάνεια αμφίβολης είσπραξης έχουν οι τράπεζες μετά τις διευκρινίσεις που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

Όπως είναι γνωστό, μεταξύ των πρώτων μέτρων, που ανακοίνωσαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) και Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- EBA), συμπεριλαμβανόταν η παροχή ευελιξίας στο υφιστάμενο πλαίσιο κανόνων για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Οι ανακοινώσεις ανέφεραν ότι η χαλάρωση επέρχεται, χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή από τις τράπεζες αξιόπιστων πιστοληπτικών κριτηρίων και κατάλληλων πολιτικών για την αναγνώριση και κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Μετά τη χαλάρωση του πλαισίου, οι εγχώριες τράπεζες ανακοίνωσαν αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για επιχειρήσεις κλάδων (μεταφορές, τουρισμός, εμπόριο, εστίαση, ψυχαγωγία κ.ά.), που πλήττονται άμεσα από την κρίση. Ακολούθησε η παροχή διευκολύνσεων στην πληρωμή δόσεων ενήμερων δανείων για νοικοκυριά, που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση.

Οι παραπάνω διευκολύνσεις αναστολής καταβολής δόσεων δεν θα οδηγήσουν σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) ή στην αύξηση των προβλέψεων για αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (IFRS 9), εφόσον πληρούνται κάποια βασικά κριτήρια.

Οι διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη συνέπεια στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων (ιστορικό εξυπηρέτησης δόσεων κεφαλαίου πριν την πανδημία) δεν θα οδηγούν σε αύξηση των δανείων αμφίβολης είσπραξης.

Πρόκειται για σημαντική διάκριση, μεταξύ των ενήμερων δανειοληπτών, καθώς τυπικά ενήμερα είναι και δάνεια, τα οποία έχουν ρυθμιστεί και ο δανειολήπτης δεν είχε καταβάλει πριν την πανδημία καμία δόση κεφαλαίου.

Επιπρόσθετα, η καθαρή παρούσα αξία των δανειακών απαιτήσεων θα πρέπει να παραμείνει η ίδια μετά την αναδιάρθρωση του δανείου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δοθεί σε επιχείρηση επιμήκυνση χρόνου πληρωμής για 12 μήνες, αλλά από την παραπάνω διευκόλυνση δεν θα πληγεί η απαίτηση της τράπεζας σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Όσον αφορά στις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου, όπως ορίζονται από το IFRS 9, η EBA βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαική Αρχή Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (ESMA).

Σταϊκούρας: Οι τράπεζες έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων

«Οι χθεσινές διευκρινίσεις των Ευρωπαϊκών Αρχών για την τραπεζική αγορά και την κεφαλαιαγορά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τα μέτρα που πρόσφατα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Μέτρα αναφορικά με την προσωρινή αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες και επιχειρήσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Συγκεκριμένα, σημειώνει στη δήλωσή του ο υπουργός, εχθές, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών προέβη σε σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία. Οι διευκρινίσεις αυτές, ιδίως αναφορικά με την ευελιξία στην εποπτική και λογιστική αντιμετώπιση των ρυθμίσεων δανείων και την αναγνώριση του πιστωτικού κινδύνου, θα διευκολύνουν τις αποφάσεις των τραπεζών, στην επιβεβλημένη προσπάθειά τους να στηρίξουν τους συνεπείς δανειολήπτες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Παρόμοια ανακοίνωση, ειδικά για λογιστικά θέματα, εξέδωσε και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.

Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ότι η ευελιξία που δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο δεν σχετίζεται με τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να τηρείται στο ακέραιο.

Συνεπώς, οι χθεσινές διευκρινίσεις των Ευρωπαϊκών Αρχών έρχονται να καταδείξουν τόσο τη σωστή κατεύθυνση, όσο και την ταχύτητα με την οποία κινείται το σχέδιο της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους από τον κορωνοϊό.

Οι τράπεζες οφείλουν πλέον, με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, να ενεργήσουν, όπως ξεκίνησαν να κάνουν, προς την κατεύθυνση που συμφωνήσαμε».

Σχετικά άρθρα