Τρία Ταμεία σε ένα για τη στήριξη της έρευνας και της επιχειρηματικότητας

Τα Ταμεία θα διαχειρίζονται πόρους οι οποίοι θα ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία και το EIF.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), που χρησιμοποιεί ως μοντέλο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνας – ERC, αναζητεί υψηλού επιστημονικού κύρος διευθυντή και μέλη επιστημονικού συμβουλίου ενώ την ίδια στιγμή, προχωρά η διαδικασία για τη δημιουργία Ταμείου Συμμετοχών (Fund of Funds), το οποίο θα διαχειρίζεται πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund), αλλά και τον ιδιωτικό τομέα.

Σλυμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, την πρώτη συνεδρίασή της πραγματοποίησε χθες η επιστημονική επιτροπή του ΕΛΙΔΕΚ, στην οποία συμμετείχε ο Θόδωρος Παπάζογλου, προϊστάμενος μονάδας πολιτικής στο ERC (το ERC διαχειρίζεται προϋπολογισμό άνω των 13 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020).

Σε δηλώσεις του ο κ. Παπάζογλου υπογράμμισε ότι θεωρείται σημαντικό στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που το χρησιμοποιούν ως μοντέλο για τη δημιουργία νέων οργανισμών που θα υποστηρίξουν την έρευνα αιχμής στην Ε.Ε. Στη λογική αυτή, πρόσθεσε, «εντάσσεται και η συμμετοχή του ίδιου στην επιστημονική ομάδα και, όπως σε περιπτώσεις άλλων εθνικών ερευνητικών οργανισμών, το ΕRC θα είναι πάντοτε πρόθυμο να βοηθήσει, πέρα από το στάδιο της δημιουργίας, και στα πρώτα βήματα του ΕΛΙΔΕΚ».
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, το στο Ταμείο Συμμετοχών (Fund of Funds), που θα ιδρυθεί, θα υπάρχουν τρία ταμεία

  • το ταμείο ως «Παράθυρο καινοτομίας» (Innovation window)
  • το ταμείο «Πρώιμου σταδίου» (Early stage) και
  • το ταμείο της «Ανάπτυξης» (Growth)

Τα ταμεία θα διαχειρίζονται πόρους οι οποίοι θα ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία και το EIF. Ταυτόχρονα, αναμένεται να δημιουργήσουν σημαντικές προοπτικές με κεφάλαια που θα προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Σκοπός των ταμείων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είναι μέσω συμμετοχών (equities) να στηρίξουν και την επιχειρηματικότητα η οποία προέρχεται από την ερευνητική δραστηριότητα, είναι δηλαδή «έντασης γνώσης».

Ειδικά για το «Παράθυρο καινοτομίας», θα προβλέπεται η διττή λειτουργία του ταμείου αυτού, υπό τη μορφή επιταχυντών (accelerators) ή μεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer), χορηγώντας κεφάλαια σποράς (seed και pre seed) ή/και κεφάλαια συμμετοχών.