Τσακαλώτος προς ΝΔ: Θεωρείτε την αναδιανομή ταξικό μίσος

Τσακαλώτος προς ΝΔ: Θεωρείτε την αναδιανομή ταξικό μίσος
Ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí Åõêëåßäçò Ôóáêáëþôïò ìéëÜåé óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõæÞôçóçò ãéá ôï áóöáëéóôéêü íïìïó÷Ýäéï, ÁèÞíá, ôçí Ôñßôç 26 Éáíïõáñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÓÕÌÅËÁ ÐÁÍÔÆÁÑÔÆÇ

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας δεν είναι οι χαμηλοί μισθοί, η μερική απασχόληση και η μαύρη εργασία, σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών. 

Χρησιμοποιείτε τη γλώσσα των Αμερικανών ρεπουμπλικάνων, όταν θεωρείτε την «αναδιανομή», «ταξικό μίσος», είπε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, απαντώντας από το βήμα της Βουλής, στις αναφορές του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη για το νέο Ασφαλιστικό.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην άποψη, ότι έως το 2014 το Ασφαλιστικό ήταν βιώσιμο, ο υπουργός Οικονομικών επικαλέστηκε έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου, σύμφωνα με την οποία, η συνταξιοδοτική δαπάνη έφθανε το 17% του ΑΕΠ, την ώρα που ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 8% και στο 9% του ΑΕΠ, και η ελληνική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα λάβει νέα μέτρα.

«Αν δεν είναι έτσι, να κάνετε μήνυση στο Δ.Ν.Τ., γιατί λέει όχι μόνο ότι σας ζήτησε νέα μέτρα, αλλά και εσείς είπατε “yes please”» είπε απευθυνόμενος στη Νέα Δημοκρατία ο κ. Τσακαλώτος. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας δεν είναι οι χαμηλοί μισθοί, η μερική απασχόληση και η μαύρη εργασία, σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών, αλλά οι καλές δουλειές με καλούς μισθούς και η ελεγχόμενη αγορά εργασίας που δημιουργεί έσοδα για το ασφαλιστικό.

«Εμείς θέλουμε ανάπτυξη με ισότητα και αποτελεσματικότητα. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι και το περιβάλλον αποτελούν πλούτο, εμείς δεν επιλέγουμε να μειώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις και η διαφορά μας είναι κρυστάλλινη» κατέληξε ο κ. Τσακαλώτος.