Τσίπρας: Μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε την κρίση η επανεκκίνηση της οικονομίας

Τσίπρας: Μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε την κρίση η επανεκκίνηση της οικονομίας
Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò öèÜíåé óôï ÌÝãáñï ÌåëÜ, óôçí åêäÞëùóç ðáñïõóßáóçò ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Act4Greece ôçò ÅèíéêÞò ÔñÜðåæáò, ÁèÞíá ÄåõôÝñá 1 Öåâñïõáñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Χαιρετισμός του πρωθυπουργού στην εκδήλωση παρουσίασης του Προγράμματος Act4Greece της Εθνικής Τράπεζας.

«Πιστεύω βαθειά ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε την κρίση, είναι να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους και ταυτόχρονα να δώσουμε τις δυνατότητες επανεκκίνησης της οικονομίας. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν ενώσουμε δυνάμεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση παρουσίασης του Προγράμματος Act4Greece της Εθνικής Τράπεζας.

«Η Κυβέρνηση, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας και φορείς πρέπει να βάλουν πλάτη για να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως είναι ανάγκη να ενώσουμε δυνάμεις που θα δίνει στις τράπεζες τη δυνατότητα να ξαναπαίξουν τον κοινωνικό και οικονομικό τους ρόλο. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος ώστε να συμβάλουν στην έξοδο από την κρίση βελτιώνοντας τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων.

Επισήμανε ότι με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή των καταθέσεων και αποτελεσματικότερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, και αναφέρθηκε στην σημασια της ολοκλήρωσης της θετικής και έγκυρης της αξιολόγησης που θα ανοίξει τον δρόμο για την επίλυση του γόρδιου δεσμού που ειναι η ελάφρυνση του χρέους.

Είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, στην εισαγωγή προώθηση και επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, στην επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης, στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, στη βελτίωση των διαδικασιών για τους δημόσιους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις του δημοσίου. Αναφέρθηκε ακόμη, στο εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που θα παρουσιαστεί μέσα στην άνοιξη και σημείωσε ότι καταλύτης θα είναι η αναχαίτιση της αποεπένδυσης που οδήγησε στη βαθιά ύφεση τα προηγούμενα χρόνια.

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα η πρόεδρος της Εθνικής, Λούκα Κατσέλη, αναφέρθηκε στα ιδιαιτερα χαρακτηριστικά του. Το act4Greece αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων από το «πλήθος», δηλαδή από κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πόροι που στη συνέχεια διοχετεύονται σε συγκεκριμένα έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν φορείς υλοποίησης. Η μέθοδος αυτή συμμετοχικής χρηματοδότησης, γνωστή διεθνώς ως crowdfunding, έχει στο πυρήνα της φιλοσοφίας της την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των συμπολιτών μας, για να εισφέρουν ό,τι ο καθένας μπορεί, ώστε να υλοποιηθούν έργα που έχει ανάγκη η Ελληνική κοινωνία και ο Ελληνισμός.

Το πρόγραμμα καλύπτει έργα σε 7 άξονες: 1) πρόνοια, υγεία και αλληλεγγύη, 2) κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, 3) πολιτισμός και πολιτιστική επιχειρηματικότητα, 4) νεανική και καινοτόμος επιχειρηματικότητα, 5) περιβάλλον και αειφορία, 6) έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση και 7) αθλητικές δραστηριότητες.

Οι πολλαπλές δράσεις του act4Greece υλοποιούνται από φορείς με εμπειρία και αξιοπιστία στον τομέα τους και μέσω της ιστοσελίδας www.act4greece.gr γίνεται αξιοποίηση του σύγχρονου εργαλείου συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Οι χρηματικοί πόροι που συγκεντρώνονται μέσω του act4Greece είναι δωρεές, και στο μέλλον, αφού υπάρξει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, θα μπορούν να συγκεντρώνονται χρήματα και για δανεισμό (κυρίως μικροδάνεια), αλλά και για συμμετοχή στο ίδιο κεφάλαιο μιας εταιρείας, στηρίζοντας νεοφυείς καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.