ΤτΕ: Γιατί αυξήθηκε κατακόρυφα η παραοικονομία κατά την περίοδο της κρίσης

ΤτΕ: Γιατί αυξήθηκε κατακόρυφα η παραοικονομία κατά την περίοδο της κρίσης
Photo: pixabay.com
Με το χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και της υπόλοιπης ΕΕ να μεγαλώνει, αναδεικνύεται η ανάγκη για άμεσες πολιτικές ενίσχυσης της εθνικής αποταμίευσης.

Σημαντική αύξηση της παραοικονομίας κατά την περίοδο της κρίσης καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε εκδήλωση για το παρόν και το μέλλον της αποταμίευσης στην Ελλάδα, που διοργάνωσαν η Eurobank και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανέφερε ότι η παραοικονομία αυξήθηκε σημαντικά κατά την κρίση, από το 15% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο την περίοδο 2000-2009 σε 26% του ΑΕΠ το 2015.

Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική μείωση του ποσοστού αποταμίευσης. Οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών σημείωσαν κατακόρυφη πτώση κατά την περίοδο της κρίσης, από το 9% του διαθέσιμου εισοδήματος το 2009 σε αρνητική αποταμίευση -4% του διαθέσιμου εισοδήματος το 2022. Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών έχουν σταθεροποιηθεί σε περίπου 13% του διαθέσιμου εισοδήματος από το 2011 και μετά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η μείωση των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών αντικατοπτρίζεται και στη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις των νοικοκυριών (σε καταθέσεις, μετρητά, μετοχές, ομόλογα και άλλα επενδυτικά προϊόντα) μειώθηκαν από 22 δισεκ. ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο την περίοδο 2007-2009 σε αποεπένδυση ύψους 6,3 δισεκ. ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο την περίοδο 2012-2019. Λόγω της οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας, τα νοικοκυριά έστρεψαν τις αποταμιεύσεις τους στο εξωτερικό.

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές ενίσχυσης της εθνικής αποταμίευσης (κατά περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ) για να διατηρήσει την εξωτερική και δημοσιονομική βιωσιμότητα και να καλύψει το σημαντικό επενδυτικό κενό. Ειδικά, δεδομένου του σημαντικού μεριδίου της αποταμίευσης των νοικοκυριών στις εθνικές αποταμιεύσεις και της μεγάλης απόκλισης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πρέπει να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της αποταμίευσης των νοικοκυριών και του ιδιωτικού τομέα γενικότερα.

Επιπλέον, ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι η δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προθεσμίας, ενθαρρύνοντας έτσι τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: