ΤτΕ: Νέα «βουτιά» για τις τιμές ακινήτων

ΤτΕ: Νέα «βουτιά» για τις τιμές ακινήτων
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά 5,6% υποχώρησαν οι οι τιμές των διαμερισμάτων στο β’ τρίμηνο του 2015, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Τα αναθεωρημένα στοιχεία των τιμών των ακινήτων για το α’ τρίμηνο του 2015 δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας. Ειδικότερα, η μείωση που κατεγράφη στο διάστημα αυτό η διαμορφώθηκε σε 4,1%, ενώ για το σύνολο του 2014 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,5%.

Σε ό,τι αφορά στη μείωση των τιμών στο β’ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, αυτή ανήλθε στο 7,1% για τα «νέα» διαμερίσματα και 4,7% για τα «παλαιά». Στο α’ τρίμηνο του 2015 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των «νέων» διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 4,7% έναντι 3,6% των «παλαιών», ενώ για το σύνολο του 2014 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,6% και 8,1% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 ήταν 5,2% στην Αθήνα, 8,2% στη Θεσσαλονίκη, 7,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, στο α΄ τρίμηνο του 2015 η αντίστοιχη μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 4,3%, ενώ για το σύνολο του 2014 η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε σε 8,1%.