«Βαρίδι» το μισθολογικό κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Βαρίδι» το μισθολογικό κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Photo: pixabay.com
Πρεμιέρα σήμερα για τον κατώτατο μισθό στα 830 ευρώ. Τα 31 επιδόματα που αυξάνονται και τα επιπλέον κόστη.

Αυξημένο επίδομα Πάσχα και Χριστουγέννων, προσαυξήσεις για τις τριετίες και αυξημένες αποζημιώσεις σε περιπτώσεις απολύσεων σηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, η αύξηση του κατώτατου μισθού που προσθέτει βάρος σε μικρομεσαίες και ειδικά πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Με τα πρόσφατα στοιχεία του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ να αναφέρουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με 1 στις 2 να διαθέτουν μηδενικά ρευστά διαθέσιμα (25,5%) ή διαθέσιμα που επαρκούν το πολύ για ένα μήνα (25,1%) και με καθυστερημένες-ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (30,6%), είναι ζητούμενο πως θα ανταποκριθούν στην αύξηση του μισθολογικού κόστους χωρίς αντιστάθμισμα. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα καταφέρουν να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης χωρίς στήριξη, με καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ευνοϊκότερη φορολογία και ρυθμίσεις για παλαιές υποχρεώσεις, μέτρα τα οποία σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς θεωρούνται προϋποθέσεις βιωσιμότητας για το ευρύτερο φάσμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εξάλλου, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο μισθολογικό κόστος, αν και ζητούν ελάφρυνση του μη μισθολογικού βάρους αλλά οι μικρομεσαίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις καθώς θα κληθούν να πληρώσουν και περισσότερα για ασφαλιστικές εισφορές και φόρους μετά και την θέσπιση νέας τεκμαρτής φορολόγησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σημειώνεται ότι η απόφαση να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα 830 ευρώ αποτέλεσε θετική έκπληξη για περίπου 560.000 εργαζομένους που είναι οι άμεσα ωφελούμενοι, την ώρα που οι εργοδοτικοί φορείς πρότειναν αυξήσεις κάτω από τα 819 ευρώ, εκτός της ΓΣΕΕ που πρότεινε αύξηση πάνω από 16%. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη και για την αγορά σε περίοδο υψηλού πληθωρισμού, ειδικά στα τρόφιμα. Αλλά από μόνη της δεν φαίνεται να αρκεί για να κλείσει το χάσμα αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων συγκριτικά με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ενώ και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν απαιτείται, σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς φορείς, να στηριχθούν έναντι του υψηλού λειτουργικού κόστους, της έλλειψης χρηματοδοτικών εργαλείων, της επιπλέον φορολόγησης και των ανεξόφλητων οφειλών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού σηματοδοτεί αυξήσεις σε 31 επιδόματα συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και του Επιδόματος Αδείας 2024, σύμφωνα με την επεξεργασία στοιχείων από την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.). Ειδικότερα, πρόκειται για τα επιδόματα: ανεργίας, άδειας, γάμου, τέκνων, μητρότητας, γονικής άδειας, προϋπηρεσίας τριετιών, αφερεγγυότητας εργοδότη, διαθεσιμότητας, Δώρο Πάσχα, Δώρο Χριστουγέννων, βοήθημα ανεργίας ασφαλισμένων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ- ΜΜΕ), εποχικό επίδομα οικοδόμων, δασεργατών, σμυριδεργατών, αποζημίωση για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις, εποχικό επίδομα για καλλιτέχνες και εργαζομένους στον τουρισμό, ειδικό βοήθημα αποφυλακισμένων, θυμάτων βίας & εμπορίας, ειδικό βοήθημα απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, ειδικό βοήθημα γυναικών θυμάτων έμφυλης ή/και ενδο-οικογενειακής βίας, ειδικό βοήθημα γονέων μονογονεϊκής οικογένειας, ημερομίσθιο μαθητείας στις ΕΠΑΣ και τις άλλες Σχολές ΔΥΠΑ, ημερομίσθιο πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ & ΙΕΚ ΔΥΠΑ, ημερομίσθιο πρακτικής άσκησης Τουριστικών Σχολών, ημερομίσθιο για τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, μηνιαίο επίδομα παρακολούθησης προγραμμάτων απασχόλησης, ημερήσια επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ, βοήθημα μετά την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ειδική επιδότηση εκδοροσφαγέων και ειδική συμπληρωματική παροχή λόγω ανεργίας φορτοεκφορτωτών, ξεναγών, αδελφών νοσοκόμων κ.α..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: