Βασικός στόχος του ΤΧΣ η ιδιωτικοποίηση της Eurobank

Βασικός στόχος του ΤΧΣ η ιδιωτικοποίηση της Eurobank

Σταδιακά τους επόμενους μήνες η επιστροφή της τράπεζας σε ιδιωτικό καθεστώς.

Η ιδιωτικοποίηση της Eurobank, αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), όπως αναφέρεται και στην ετήσια έκθεσης του ΤΧΣ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Ταμείο, κατόπιν της υπογραφής συμφωνίας για την εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton, ο διευρυμένος όµιλος της Eurobank ενισχύει τη στρατηγική της θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και την ελκυστικότητα της ως επενδυτική πρόταση, διευκολύνοντας τη µελλοντική της ιδιωτικοποίηση προς όφελος του ∆ηµοσίου και της ελληνικής οικονοµίας.

Eurobank: ΑΜΚ ύψους 681 εκατ. ευρώ με απορρόφηση του ΤΤ

Τους επόμενους μήνες το Ταμείο θα προετοιμάσει το έδαφος για την επιστροφή της Eurobank σε ιδιωτικό καθεστώς, μεριμνώντας για την αποτελεσματική λειτουργία της τράπεζας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και εξασφαλίζοντας ότι η διοίκηση της Eurobank θα προετοιμάσει την τράπεζα για μια αποτελεσματική ιδιωτικοποίηση είτε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ή μέσω τοποθέτησης στην αγορά.

Εξάλλου η Εurobank, ανακοίνωσε την αναμόρφωση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Τράπεζας και η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας μετονομάζονται και αναμορφώνονται με στόχο τη βέλτιστη συμβολή στη στρατηγική και τα αποτελέσματα της Τράπεζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ