Βελτίωση μεγεθών για τον όμιλο Intracom στο εννεάμηνο

Αυξήθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις και τα αποτελέσματα EBITDA.

Αυξημένες ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά 17% εμφάνισε ο όμιλος INTRACOM HOLDINGS στο εννεάμηνο του 2014, φθάνοντας τα 248,7 εκατ. ευρώ έναντι 212,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA κατά 34,5% (9Μ 2014:  7,4 εκατ. ευρώ, 9Μ 2013:  5,5 εκατ. ευρώ).

Παράλληλα, ο όμιλος INTRASOFT INTERNATIONAL αυξάνει οριακά τις πωλήσεις του σε  100,6 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2014, από  99,4 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2013, με αύξηση του EBITDA σε  3,6 εκατ. ευρώ (9Μ 2013:  2,4 εκατ. ευρώ).

Ο όμιλος INTRAKAT και η INTRACOM DEFENSE (IDE) καταγράφουν αύξηση πωλήσεων κατά 36,1% και 18,4% αντίστοιχα. Ο όμιλος INTRAKAT και η IDE με EBITDA  5,1 εκατ. ευρώ και  3,7 εκατ. ευρώ, καταγράφουν αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας κατά 104% και 52% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η  IDE παραμένει σε κερδοφορία προ φόρων με κέρδη εννεάμηνου   2,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος INTRASOFT INTERNATIONAL και ο όμιλος INTRAKAT περιορίζουν τις ζημιές τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%.Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων την 30/9/2014 ανέρχεται στα 628 εκατ. ευρώ, πλέον  96 εκατ. ευρώ, των οποίων αναμένεται η υπογραφή τους. Οι νέες συμβάσεις του ομίλου ανήλθαν στα 177,7 εκατ. ευρώ.