Βελτιώθηκε το επιχειρείν στην Ελλάδα σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα

Ingram Publishing

Σε σύνολο 189 χωρών, η Ελλάδα κατέλαβε την 61η θέση, από την 65η που βρισκόταν.

Βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το επιχειρείν προκύπτει από την έκθεση της «Παγκόσμιας Τράπεζας» «Doing Business 2015, Going Beyond Efficiency».

Συγκεκριμένα, σε σύνολο 189 χωρών, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 61η θέση από 65η μέχρι πρότινος, παραμένοντας ωστόσο προτελευταία εκ των κρατών μελών της Ευρωζώνης καθώς περνά μόνο την Κύπρο (64η) κατά τρεις θέσεις.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι έγιναν 21 μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν το επιχειρείν την περίοδο 2013-2014. Ο μέσος όρος των μεταρρυθμίσεων στην πενταετία για τη χώρα ήταν 22. «Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη πρόοδο στη διευκόλυνση των διαδικασιών για καταχώριση ακίνητης περιουσίας. Τον Δεκέμβριο του 2013 καθιέρωσε νέο φόρο μεταβίβασης ακινήτων στο 3%, που είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον προηγούμενο, ο οποίος άγγιζε το 10%. Επιπλέον απλοποίησε τις διαδικασίες μεταβίβασης ακινήτων, κυρίως σε ό,τι αφορά τη φορολογική ενημερότητα» σημειώνεται στην έκθεση.