Vitex: Πώς μία family business πέτυχε τον μετασχηματισμό της σε business family

Οκτώ άνθρωποι – «κλειδιά» της Vitex, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας χρωμάτων, μιλούν στο Fortune Greece για την κουλτούρα της ορθής διακυβέρνησης, τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Διανύουμε μία περίοδο όπου όταν οι επιχειρήσεις χαράσσουν την εταιρική τους στρατηγική, τοποθετούν ψηλά στην ατζέντα τις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης και της ανταποδοτικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η Vitex, μία από τις πλέον καταξιωμένες ελληνικές εταιρείες με ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης και πολύ σημαντικό μερίδιο αγοράς, διακρίθηκε πρόσφατα για τις επιδόσεις της μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αειφορίας που ακολούθησε, ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, η Vitex αναδείχθηκε στην κατηγορία «Environmental, Social, Governance (ESG)» των Βραβείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Growth Awards» υπό την συνδιοργάνωση της Eurobank και της Grant Thornton για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Για την Vitex, η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί τον πυρήνα του επιχειρηματικού της μοντέλου, με «όχημα» τις αξίες της αριστείας, της πρότυπης επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αξιοκρατίας.

Βασική προϋπόθεση σε μια εταιρεία, όπως σημειώνει ο Βασίλης Κουλοχέρης, Οικονομικός Διευθυντής της Vitex, είναι να γίνει αντιληπτό, ότι η έννοια της κερδοφορίας και της ρευστότητας δεν είναι μονοσήμαντη και περιέχει πολλούς παράγοντες, όλους τους συμμετέχοντες στον παραγωγικό κύκλο και στον κύκλο πωλήσεων. «Στόχος μας είναι τις αξίες που παράγει η εταιρεία, να τις διαμοιράζει σε όλους αυτούς που συμμετέχουν στην παραγωγή και την πώληση των προϊόντων μας», δηλώνει ο κ. Κουλοχέρης στο Fortune Greece.

Βασίλης Κουλοχέρης, Οικονομικός Διευθυντής της Vitex

Ο ίδιος πιστεύει ότι η σωστή διαχείριση των παραγωγικών πόρων και των αξιών, αποφέρει μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα και αποδόσεις που έχουν διάρκεια και δεν είναι ευκαιριακές. «Δεν μας ενδιαφέρει μόνο μια καλή απόδοση στο EBITDA μέσα στα στενά όρια. Επενδύουμε σε εξοπλισμό, σε νέους εργαζόμενους, σε νέα προϊόντα, στην τοπική κοινωνία και μοιραζόμαστε το κοινωνικό μέρισμα δίκαια με τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας και τους εργαζόμενους. Αυτή η στρατηγική λειτουργεί μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερες αποδόσεις, σαν ένα σπιράλ ανόδου, όπου κυκλικά τα λειτουργικά κέρδη και το κοινωνικό μέρισμα αποδίδονται αναλογικά σε όλους τους εμπλεκόμενους».

Η κουλτούρα της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης στο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας της Vitex

Με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων και των μετόχων της, τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο για τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, η Vitex λειτουργεί με γνώμονα τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη συμπερίληψη εμπεριστατωμένων απόψεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ενώ βασίζεται σε συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες.

Όπως σημειώνει η Ελένη Μπόνα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Vitex, επιπλέον του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει δημιουργηθεί και καθιερωθεί μία μικρή διοικητική ομάδα αποτελούμενη από δύο μετόχους και οχτώ Διευθυντές από όλα τα τμήματα της εταιρείας. H επιτροπή EXECOM, όπως ονομάζεται, έχει αναλάβει τη χάραξη της εταιρικής στρατηγικής. Κυρίαρχο συστατικό των συνεδριάσεων είναι η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έχουν ισόβαθμη ψήφο στις ποικίλες αποφάσεις που λαμβάνονται.

Ελένη Μπόνα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Vitex

Αποτέλεσμα της στενής και άμεσης συνεργασίας της επιτροπής EXECOM τόσο με τη Διοίκηση, όσο και με το σύνολο των εργαζομένων, είναι τόσο μεταξύ των ανθρώπων της Vitex, αλλά και ευρύτερα με τους συνεργάτες και τους συμμετόχους, η βελτίωση της κοινής αντίληψης και κουλτούρας μεταλαμπαδεύοντας σε όλους τις αρχές του ESG.

Στο ηγετικό μοντέλο της Vitex έχουν θέση όλοι ανεξαρτήτως ρόλου, υπό την έννοια ότι όλες και όλοι ασκούν κάποια σχέση επιρροής σε συνάδελφo, προϊστάμενο ή υφιστάμενο,  σε πελάτη ή σε προμηθευτή. Είναι στόχος αυτή η σχέση επιρροής να διέπεται από ταπεινοφροσύνη και ειλικρινή διάθεση για κοινή βελτίωση και να είναι καθοδηγητική.

Vitex by numbers: Την περίοδο 2019-2020, η Vitex «έτρεξε» με ρυθμό ανάπτυξης 47% και δημιούργησε αξία προς στους συμμετόχους το 2020 ύψους 47,6 εκατ. ευρώ.

Η Vitex από την ίδρυσή της επιδιώκει τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, στην οποία η κοινωνική προστιθέμενη αξία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της μέσω προγραμμάτων και συναφών πρακτικών που προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. «Όλοι στην Vitex αναγνωρίζουμε ότι για να είναι μια εταιρεία βιώσιμη και αποτελεσματική δεν πρέπει να είναι μόνον οικονομικά ασφαλής, αλλά να ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και να μεγιστοποιεί τη συνεισφορά της στις ανάγκες της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί.

Στόχος μας είναι οι δραστηριότητες και η επιχειρηματική μας συμπεριφορά να ευνοεί ολοένα και περισσότερο το κοινωνικό σύνολο, ειδικότερα όταν αυτές συναρτώνται με την απασχόληση, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Η κοινωνία σήμερα φαίνεται να προσδοκά από τις επιχειρήσεις να προσεγγίζουν με ένα ευρύ πνεύμα την έννοια της κερδοφορίας και να λαμβάνουν υπόψιν τις κοινωνικές ανάγκες με μεγαλύτερη προσοχή. Για εμάς είναι προφανές, λοιπόν, ότι η επίδειξη καλής κοινωνικής συμπεριφοράς είναι πλέον επιτακτική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής μας θέσης στο σύγχρονο και σύνθετο οικονομικό περιβάλλον με στρατηγικές που καταδεικνύουν τη δέσμευσή μας στην περιβαλλοντική και κοινωνική μέριμνα», μεταφέρει στο Fortune Greece η Μαρία Ξυλούρη, Διευθύντρια Marketing της εταιρείας.

Μαρία Ξυλούρη, Διευθύντρια Marketing της Vitex

Με το βλέμμα στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τις βέλτιστες πρακτικές παραγωγικής διαδικασίας και την καινοτομία

Οι επενδύσεις, η συνεχής έρευνα, η καινοτομία και η αριστεία είναι τα συστατικά που δημιουργούν υπεραξία στην εταιρεία. Για τον Βασίλη Βλαχογιάννη, Εμπορικό Διευθυντή της Vitex, «Η δέσμευσή μας για παροχή της ανταγωνιστικότερης συνολικής προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών υπό το πρίσμα της αριστείας και της διαρκούς βελτίωσης έχει κοινωνική διάσταση, καθώς αναβαθμίζει το επίπεδο του κλάδου και κατ’ έπέκταση τα οφέλη για τους καταναλωτές».

Επιπλέον των προϊόντων και των υπηρεσιών, σχεδόν κάθε χρόνο, την τελευταία δεκαετία η Vitex συμμετέχει προσφέροντας χρώματα στην ανάπλαση παιδικών χαρών, πάρκων, δημοτικών γυμναστηρίων, σχολείων, αλλά και ΚΑΦΑΟ με τη συνεργασία κυρίως των Δήμων. Πριν από λίγες ημέρες οι εργαζόμενοι της εταιρείας ανέλαβαν για δεύτερη χρονιά να καθαρίσουν την παραλία της Ψάθας συνεργαζόμενοι με τον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Μάλιστα, την περίοδο της πανδημίας η Vitex στήριξε έμπρακτα την εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. «Διαθέσαμε δωρεάν χρώματα με αντιμικροβιακές ιδιότητες βάφοντας πάνω από 20.000 τ.μ. στις νέες ΜΕΘ και ΜΑΦ που πρόσφερε το ΙΣΝ. Βάψαμε δωρεάν δέκα νοσοκομεία αναφοράς με 1.000 δωμάτια σε πεντε χώρες. Ανακαινίσαμε την πτέρυγα «Κουρέτα» της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου.

Βασίλης Βλαχογιάννης, Εμπορικός Διευθυντής της Vitex

Στηρίζουμε τις δράσεις του φιλανθρωπικού σωματείου MDA ΕΛΛΑΣ για τη φροντίδα ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις και βοηθούμε μέλη και αθλητές του να ολοκληρώσουν δρομικούς αγώνες με τα αμαξίδιά τους,  Επιχειρούμε με υπευθυνότητα και πέραν της στήριξης των κοινωνικών ομάδων, συμβάλλουμε στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για αυτές», καταλήγει ο κ. Βλαχογιάννης.

Vitex by numbers: Η εταιρεία έχει παρουσία σε 20 χώρες διεθνώς και διαθέτει τέσσερις παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα.

Στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας, όπως δηλώνει στο Fortune Greece ο Απόστολος Ζαγγογιάννης, Τεχνικός Διευθυντής της Vitex, είναι να λειτουργεί με ευαισθησία και υπευθυνότητα για το περιβάλλον. «Στην Vitex έχουμε δημιουργήσει την κατάλληλη οργανωτική δομή για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρέχουν τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 και το Ευρωπαϊκό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου EMAS.

Επικεντρωνόμαστε στη συστηματική προβολή των τρόπων βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των παραγωγικών μας μονάδων ως δείκτη θετικού αποτελέσματος για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

Λόγω της σύγχρονης γραμμής παραγωγής που διαθέτει η εταιρεία, οι εκπομπές επικίνδυνων ουσιών παραμένουν χαμηλές, ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι πρώτες ύλες, ελαχιστοποιώντας την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται. Παράλληλα, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων υδατικής βάσης, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στη χρήση νερού, καθώς πραγματοποιείται μείωση της κατανάλωσης φρέσκου νερού και αντίστοιχη αύξηση της ποσότητας του νερού που επαναχρησιμοποιείται.

Απόστολος Ζαγγογιάννης, Τεχνικός Διευθυντής της Vitex

Ό,τι απόβλητα προκύπτουν από την κύρια παραγωγική μονάδα χρωμάτων διαλύτη, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας προωθούνται για εκ νέου εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία της μονάδας παραγωγής ασφαλτικών, λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό σχεδόν με μηδενικά απόβλητα και με ιδιαίτερα χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σε αυτόν ακριβώς τον τομέα έρχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο η επιστημονική έρευνα που πραγματοποιεί η εταιρεία. «Στη Vitex έχουμε μια ισχυρή τάση προς την καινοτομία, την αριστεία τη βιωσιμότητα και το υπεύθυνο επιχειρείν. Σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας και εν γένει δραστηριοποιούμαστε ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο να βελτιώσουμε τους όρους και τους τρόπους διαβίωσης του παρόντος και του μέλλοντος, συμβάλλοντας στην μείωσης της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής. Δεσμευόμαστε ότι τα προϊόντα μας, σαν καταλύτες αειφορίας (sustainability catalysts) βρίσκουν την θέση τους στην κυκλική οικονομία και πολλαπλασιάζουν τον χρόνο ζωής και την χρηστικότητα του κάθε αντικειμένου, αποτρέποντας ή αναβάλλοντας την εκ νέου παραγωγή του και συνεπώς μειώνοντας την κατασπατάληση πόρων», μεταφέρει χαρακτηριστικά ο Αριστοτέλης Νικολακόπουλος, Διευθυντής R&D της Vitex.

Αριστοτέλης Νικολακόπουλος, Διευθυντής R&D της Vitex

Η Vitex χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis) και μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης του προϊοντικού περιβαλλοντικού αποτυπώματός (PEF), μπορεί να διακρίνει πώς κάθε παραγωγική διαδικασία ή/και πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί επηρεάζει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αξιολογούνται με βάση τις μεθοδολογίες που αναφέρονται σε διεθνή πρότυπα όπως το ΕΝ 15804+Α2:2019. Επίσης, έχει εκπονήσει οικολογικές προϊοντικές περιβαλλοντικές δηλώσεις (ECO EPDs – ECO Environmental Product Declarations) για βασικά προϊόντα της, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί και επαληθευτεί από τρίτους και είναι εγγεγραμμένες και αναρτημένες στο ECO portal του EU ECO Platform.

Vitex by numbers: Η Vitex το 2020 αύξησε το ανθρώπινο δυναμικό της στη χώρα κατά 11%. Ο κύκλος εργασιών το ίδιο έτος έκλεισε στα 47 εκατ. ευρώ.

Εξωστρέφεια και ψηφιακός μετασχηματισμός. Δύο δυναμικές που πάνε την Vitex στην «επόμενη μέρα»

Η εταιρική διακυβέρνηση συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη στόχων σχετικά με την εξωστρέφεια της Vitex και ενισχύει την αποτελεσματικότητα λειτουργιών και ενεργειών των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει η εταιρεία, λαμβάνει υπόψη και περιγράφει όλους εκείνους τους παράγοντες που ενσωματώνονται στη στρατηγική και στη λειτουργία της και στοχεύουν συνδυαστικά στην υπεύθυνη ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των εταιρικών επιδόσεων στις διεθνείς αγορές. Σε τακτικές, αλλά και έκτακτες συνεδριάσεις του EXECOM τίθενται προς διαβούλευση θέματα τόσο με την αξιολόγηση νέων αγορών όσο και με την απόδοση των θυγατρικών εταιρειών σε Σερβία και Βουλγαρία.

Παράλληλα με την εδραίωση των προϊόντων Vitex στις αγορές του εξωτερικού επιτυγχάνεται ο στόχος της εταιρικής διακυβέρνησης για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών της, αλλά και της μακροχρόνιας βιωσιμότητας της εταιρείας. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Vitex είναι υπερήφανη για την τοποθέτηση του σήματος της Ελληνικής Σημαίας σε όλα της τα δοχεία, τα οποία ταξιδεύουν στις τέσσερις ηπείρους και προάγουν το όραμα και τις αξίες της για την ανάδειξη των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές.

«Η εταιρική διακυβέρνηση της Vitex αναζητά πάντοτε τις βέλτιστες πρακτικές με τη σημαντικότερή από αυτές να είναι η προσφορά της ίδιας υψηλής ποιότητας, βάσει EU standards, προϊόντων σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται διεθνώς, με σκοπό την ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας και της μοναδικότητας των προϊόντων μας στο εξωτερικό», δηλώνει ο Μάκης Κωλέτσης, Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Μάκης Κωλέτσης, Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων της Vitex

Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, η εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού στη Vitex, επισφραγίζει τη δέσμευση της εταιρείας για διαρκή βελτίωση και προαγωγή της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα, ο οποίος δεν προέκυψε ως αποτέλεσμα της πανδημίας του Covid-19, όπως για την πλειοψηφία των εταιρειών στην Ελλάδα, αλλά ως ένα υλοποιήσιμο όραμα για το μέλλον της αρκετό χρόνο πριν την πανδημία.

Οι πρακτικές που εφαρμόζονται για την επίτευξη αυτού του σκοπού ξεκινούν από τις προηγμένες υλικοτεχνικές και επικοινωνιακές υποδομές δεδομένων και την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής. «Εφαρμόζοντας την πρακτική μετάβασης από τα «Συστήματα Εγγραφών» (Systems of Records) σε «Συστήματα Προσαρμογής» (Systems of Engagement), αναλύουμε όλες τις εταιρικές διαδικασίες και τις επανασχεδιάζουμε με επίκεντρο τον άνθρωπο, δημιουργώντας τις ψηφιακές βάσεις για το μελλοντικό λειτουργικό μοντέλο της εταιρείας.

Με την ψηφιοποίηση των εργαλείων της καθημερινότητας των εργαζομένων, την επικοινωνία κυρίως με ψηφιακό τρόπο, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα, ενισχύεται το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας», κλείνει ο Ευάγγελος Παπαδάκης, Διευθυντής ΙΤ της Vitex.

Ευάγγελος Παπαδάκης, Διευθυντής ΙΤ της Vitex