Vodafone: Ανάληψη δράσης για την κλιματική αλλαγή

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Πώς το Vodafone Green Giga Network και οι ψηφιακές τεχνολογίες συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

H προστασία του πλανήτη αποτελεί έναν βασικό πυλώνα του εταιρικού σκοπού της Vodafone, µίας κορυφαίας εταιρείας τηλεπικοινωνιών που έχει ως στόχο να διασυνδέει για ένα καλύτερο µέλλον, καθιστώντας, έτσι, δυνατή µια βιώσιµη ψηφιακή κοινωνία, χωρίς αποκλεισµούς.

Η εταιρεία λαµβάνει απτά µέτρα, που περιλαµβάνουν το σύνολο της καθηµερινής της δραστηριότητας και επεκτείνονται σε ψηφιακές τεχνολογίες αιχµής, που διατίθενται στους πελάτες της, συµβάλλοντας, έτσι, συνδυαστικά, σε σηµαντική µείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου τόσο της ίδιας όσο και των πελατών της.

Ενέργεια 100% από ΑΠΕ

Συγκεκριµένα, από τον Απρίλιο του 2021 η Vodafone στην Ελλάδα καλύπτει το 100% των αναγκών της από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, πιστοποιηµένες µέσω εγγυήσεων προέλευσης, στο δίκτυο κορµού, σε όλα τα MTX, τα data center της εταιρείας, στα δίκτυα κινητής και σταθερής, στα ιδιόκτητα σηµεία λιανικής πώλησης και στα κτίρια γραφείων της εταιρείας, ακόµα και εκεί όπου δεν ελέγχει απευθείας την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.

Επιπλέον, η εταιρεία λαµβάνει περαιτέρω µέτρα για να µειώσει τον αντίκτυπο της λειτουργίας της, έχοντας θέσει ως στόχο τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά 50% έως το 2025, επαναχρησιµοποιώντας, µεταπωλώντας ή ανακυκλώνοντας το 100% του πλεονάζοντος εξοπλισµού δικτύου της.

Στόχος του Οµίλου Vodafone είναι µέσα από τις τεχνολογίες του να συµβάλει στη βελτίωση της ζωής ενός δισεκατοµµυρίου ανθρώπων και να µηδενίσει τις εκποµπές ισοδυνάµου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) που προέρχονται από την λειτουργία της έως το 2030 και, σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της εταιρείας έως το 2040.

Το πράσινο δίκτυο της Αμμουλιανής

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσφατα η Vodafone Ελλάδας υλοποίησε ένα σηµαντικό έργο, παρέχοντας πράσινη ενέργεια στο νησί της Αµµουλιανής της Χαλκιδικής, µε δράσεις που θα επιτρέψουν σε βασικές υποδοµές του νησιού να λειτουργούν αποκλειστικά µέσω ηλιακής ενέργειας.

Συγκεκριµένα, η Vodafone έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήµατα στο Νηπιαγωγείο Αµµουλιανής, τα οποία θα εξυπηρετήσουν τις ηλεκτρικές ενεργειακές ανάγκες του και θα συµβάλουν σε σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας που εκτιµάται σε 25.000kWh σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, για τις ανάγκες παραγωγής της διαφηµιστικής ταινίας για τις ενέργειες της Vodafone στην Αµµουλιανή εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά σε γύρισµα στην Ελλάδα βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές σε όλους τους τοµείς της παραγωγής, από τις µετακινήσεις και την διατροφή, µέχρι την κατανάλωση ενέργειας και την διαχείριση αποβλήτων, επιτυγχάνοντας τη δηµιουργία του πρώτου «Zero Waste» γυρίσµατος, τη µείωση στην κατανάλωση πόσιµου νερού κατά 60%, και την αποτροπή τουλάχιστον 1,5 τόνων εκποµπών ισοδύναµου CO2e ενώ η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας του γυρίσµατος καλύφθηκε από 100% πιστοποιηµένες ΑΠΕ.

Η Vodafone Ελλάδας υλοποίησε ένα σημαντικό έργο στο νησί της Αμμουλιανής, με δράσεις που επιτρέπουν σε βασικές υποδομές του νησιού να λειτουργούν αποκλειστικά μέσω ηλιακής ενέργειας.

Ο μεγαλύτερος πράσινος στόλος

Παράλληλα, η Vodafone, εφαρµόζοντας την ολοκληρωµένη στρατηγική της για µία «πράσινη» µετάβαση, δηµιούργησε έναν µεγάλο «πράσινο» εταιρικό στόλο οχηµάτων και το µεγαλύτερο ίσως δίκτυο ηλεκτρικής φόρτισης στο εταιρικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Ειδικότερα, πρόσφατα η εταιρεία προχώρησε σε εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του συµβατικού στόλου οχηµάτων, δύναµης σχεδόν 500 οχηµάτων που διέθετε και τον αντικατέστησε µε αυτοκίνητα  υβριδικής – plug in  τεχνολογίας µε δυνατότητα χρήσης ηλεκτροκινητήρα ή αµιγώς ηλεκτρικά, αξιοποιώντας τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνησή τους.

Το περιβαλλοντικό όφελος από την αλλαγή αυτή είναι σηµαντικό, καθώς εξασφαλίζει µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα έως και 40% σε σχέση µε τη χρήση του προηγούµενου στόλου αυτοκινήτων και αποτελεί έµπρακτη απόδειξη της δέσµευσης της Vodafone για την πράσινη µετάβαση.

Επιπλέον, η Vodafone σχεδίασε, κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία το µεγαλύτερο εταιρικό δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων στην Ελλάδα, µε 75 φορτιστές να έχουν τοποθετηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας, παρέχοντας την δυνατότητα φόρτισης όλου του στόλου των ηλεκτρικών εταιρικών οχηµάτων και τους οποίους διαχειρίζεται αποτελεσµατικά και ευέλικτα µέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα.

Περιβαλλοντικά οφέλη με το ΙΟΤ

 Οι ψηφιακές τεχνολογίες βρίσκονται στον πυρήνα της πράσινης µετάβασης, καθώς µε τη χρήση της τηλεµατικής και της τηλεµετρίας και του Internet of Things (IoT),  είναι εφικτή η µείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου οργανισµών και επιχειρήσεων, µε τη χρήση προηγµένων υπηρεσιών της Vodafone.  Είναι χαρακτηριστικό ότι µε τη χρήση της υπηρεσίας Vodafone Fleet Control, η οποία επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να χειρίζεται µε πιο αποδοτικό τρόπο τα οχήµατά της, οι πελάτες της Vodafone, όπως εταιρίες µεταφορών και logistics, επιτυγχάνουν σηµαντική περιβαλλοντική εξοικονόµηση και µείωση του λειτουργικού κόστους έως και κατά 20%, χάρη στη διασύνδεση του αυτοκινήτου µε αισθητήρες οι οποίοι µετρούν την κατανάλωση καυσίµου, εντοπίζουν την γεωγραφική του θέση, αξιοποιούν τη βέλτιστη δροµολόγηση κι ελέγχουν έως και την θερµοκρασία του φορτίου.

Υπολογίζεται ότι το προηγούµενο οικονοµικό έτος (Απρίλιος 2020 – Μάρτιος 2021), χάρη σε τέτοιες λύσεις που χρησιµοποίησαν οι πελάτες του Οµίλου Vodafone κατέστη εφικτή η αποφυγή έκλυσης στην ατµόσφαιρα πάνω από 7,1 εκατ. τόνους ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα.

*Το άρθρο αναδημοσιεύεται από το νέο τεύχος του Fortune Greece που κυκλοφορεί στα περίπτερα.