Η Accenture παρουσιάζει την πρώτη μεγάλη μελέτη για την πορεία του 5G στην Ελλάδα

Οι στόχοι της έρευνας και πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε το webcast.

Η Accenture διοργανώνει την Πέμπτη 23.07 webcast για την επίσημη παρουσίαση της μελέτης «Fuel for Innovation: Greece’s Race to 5G».

Η Accenture εκπόνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη μελέτη για το 5G, με στόχο να:

  • εξετάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη δυναμική της νέας τεχνολογίας
  • αναδείξει τις επικρατέστερες εφαρμογές του 5G ανά κλάδο
  • καταγράψει τις απόψεις και τις προσδοκίες του ελληνικού καταναλωτικού κοινού
  • αποκαλύψει το επίπεδο γνώσης και εξοικείωσης, τις προσδοκίες και την ετοιμότητα των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας
  • παρουσιάσει την ετοιμότητα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ελλάδα και τις προκλήσεις σε επίπεδο στρατηγικής για την εισαγωγή δικτύων και υπηρεσιών 5G
  • εκτιμήσει την προβλεπόμενη ανάπτυξη σε επίπεδο ΑΕΠ και απασχόλησης, την οποία μπορεί να εμφυσήσει το 5G στην Ελλάδα
  • καθορίσει ένα σύνολο προτεινόμενων δράσεων, μέτρων και πρωτοβουλιών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης του 5G.

Δείτε αναλυτικά την ατζέντα και δηλώστε συμμετοχή στη διεύθυνση: https://webcast.accenture.com/redirect/goto.aspx?event=GreecesRaceto5G