Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων – Τί πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Τα κριτήρια ένταξης στη ρύθμιση και η διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Με τους κωδικούς του Taxis θα μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxis οι οφειλέτες του Δημοσίου που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Κατά την είσοδό τους οι οφειλέτες θα ενημερώνονται για το ύψος της οφειλής τους και για τις προσαυξήσεις με τις οποίες αυτή βαρύνεται και έπειτα θα πρέπει να ενημερώσουν το σύστημα για την ύπαρξη υπαγωγής τους σε άλλες ρυθμίσεις. Το σύστημα αυτόματα θα εμφανίζει στοιχεία της περυσινής φορολογικής δήλωσης, ενώ στη συνέχεια  θα υπολογίζει τη φοροδοτική ικανότητα του χρήστη. Βάσει αυτού θα διαμορφώνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που θα μπορεί ο φορολογούμενος να αποπληρώσει. Ο αριθμός των δόσεων ξεκινάει από τις 18 και φθάνει τις 120, οπότε αναλόγως θα διαμορφώνεται και το χρέος του κάθε οφειλέτη και το ποσό που θα καλείται να καταβάλει κάθε μήνα.

Με την ολοκλήρωση της αίτησης θα αναρτάται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων και  θα εκδίδεται η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής με βάση την οποία θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών η πρώτη δόση της ρύθμισης. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των οφειλετών ξεπερνά τα 3,9 εκατομμύρια, αφού η νέα ρύθμιση αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες που έκλεισαν τα μπλοκάκια τους, ανέργους, αγρότες ειδικού καθεστώτος και γενικώς όσους εξαιρούνται από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 28 Ιουνίου.

Ελάχιστοι εκτιμάται ότι θα καταφέρουν να πιάσουν το ανώτατο όριο της ρύθμισης, δηλαδή τις 120 δόσεις, αφού για να μπορέσει να αποπληρώσει κάποιος την οφειλή του σε 120 δόσεις, θα πρέπει να χρωστάει ποσά μεγαλύτερα των 3.600 ευρώ. Βάσει των στοιχείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 3,3 εκατομμύρια χρωστούν λιγότερα από 3.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 2,3 εκατομμύρια κινούνται μεταξύ 50- 2.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι οφειλέτες της κατηγορίας αυτής θα αποπληρώσουν τα χρέη τους από 18 έως 100 κατ’ ανώτατο όριο δόσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε από την αρμόδια υφυπουργό Κ. Παπανάτσιου και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή:

  • Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (ΔΟΥ/Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.
  • Οφειλές που είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων του 2015 εξαιρούνται και δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, εφόσον οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθησαν, μετά τις 6 Μαΐου 2019.
  • Εάν εντός 3 εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης δεν καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης, τότε ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση και να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης.
  • Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή, γενικά, ποσά μικρού ύψους ή στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα η μη καταβολή δόσης ή μέρους δόσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά αποτελεί ευθύνη τρίτου, η ρύθμιση δεν χάνεται, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το ποσό κατόπιν της ενημέρωσής του από την αρμόδια εφορία για την τήρηση των όρων της ρύθμισης και την απώλεια αυτής, εντός σαράντα πέντε εργασίμων ημερών.
  • Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσία.

Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση και ποιοι μένουν εκτός

– Για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, οι φορολογούμενοι με οφειλές στην εφορία θα υπάγονται κατ’ ευθείαν στο καθεστώς των 120 δόσεων, χωρίς κριτήρια και ελάχιστη δόση 30 ευρώ. Μάλιστα για όσους εξ αυτών έχουν οφειλή που δεν ξεπερνάει τις 3.000 ευρώ, δεν θα υπάρξει επιβάρυνση τόκων με την υπαγωγή στη ρύθμιση.

– Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, θα εφαρμοστεί ένας προοδευτικός συντελεστής και θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος. Ειδικότερα:

• Για τμήμα εισοδήματος έως 10.000 ευρώ δεν προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε, συντελεστής. Για τμήμα εισοδήματος:

– Από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ συντελεστής 4%.

– Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ συντελεστής 6%.

– Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ συντελεστής 8%.

– Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ συντελεστής 10%.

– Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ συντελεστής 12%.

– Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ συντελεστής 15%.

– Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ συντελεστής 20%.

–  Πάνω από 100.000 με συντελεστή συντελεστής 25%.

Σχετικά άρθρα