Ξεπέρασαν τα 151 εκατ. ευρώ τα κέρδη του Ομίλου Jumbo

Η διοίκηση της εταιρείας εισηγήθηκε στη γενική συνέλευση των μετόχων την πληρωμή μερίσματος 0,39 ευρώ ανά μετοχή.

Συνολικό μέρισμα 0,39 ευρώ ανά μετοχή εισηγείται στη γενική συνέλευση των μετόχων η διοίκηση του ομίλου Jumbo. Kατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, oι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά +10,55% και ανήλθαν στα 753,30 εκατ. ευρώ από 681,43 εκατομμύρια που ήταν ο τζίρος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Το μικτό κέρδος του ομίλου ανήλθε στα 395,15 εκατ. ευρώ από 355,49 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του +11,16%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου διαμορφώθηκε στο 52,46% από 52,17% που ήταν πέρυσι, παρά την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρέασε, κυρίως, το πρώτο εξάμηνο της χρήσης και τη συνεχιζόμενη πολιτική αποπληθωρισμού που εφαρμόζεται στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, χάρη στην καλύτερη διαχείριση του συνολικά λειτουργικού κόστους σε σχέση με τις πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, (EBITDA) για τον όμιλο ανήλθαν στα 221,27 εκατ. ευρώ έναντι 194,87 εκατ. ευρώ, το προηγούμενο 12μηνο, αυξημένα κατά +13,55%.

Τα κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 151,10 εκατ. ευρώ από 131,01 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά +15,34%.

H διοίκηση της μητρικής εταιρείας θα προτείνει στη γενική συνέλευσητη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 53.063.306,01 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,39 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή (136.059.759 μετοχές). Η εταιρεία έχει ήδη καταβάλει με τη μορφή προμερίσματος, από τις 03.04.2018, ποσό 23.511.127,13 ευρώ και αναμένεται με την έγκριση της γενικής συνέλευσης να διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό των 29.552.178,88 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,2172 ευρώ ανά μετοχή (μικτό). Σύμφωνα με το ν. 4387/2016, όπου απαιτείται, θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα ποσοστού 15%.

Κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης, Ιούλιος 2018-Σεπτέμβριος 2018, ο τζίρος αυξήθηκε κατά +6% περίπου, ενώ ο προϋπολογισμός του ομίλου για τη νέα οικονομική χρήση προβλέπει αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 5%-6%.