Ξεπέρασαν τα 65 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια των ελληνικών τραπεζών

Ξεπέρασαν τα 65 δισ. ευρώ τα «κόκκινα» δάνεια των ελληνικών τραπεζών

Σύμφωνα με έκθεση της PwC οι ελληνικές τράπεζες δεν πωλούν ακόμη τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Κόντρα στην ευρωπαϊκή τάση, οι ελληνικές τράπεζες δεν προχωρούν ακόμη σε πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, παρά το γεγονός ότι το ύψος τους υπολογίζεται ότι ξεπέρασε τα 65 δισ. ευρώ ή το 30% των συνολικών χορηγήσεων, με τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών να διαμορφώνονται μόλις σε 30 δισ ευρώ.

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από την πανευρωπαϊκή μελέτη που διενήργησε η PriceWaterhouseCoopers για την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία διαπιστώνει ότι τα χαρτοφυλάκια των ελληνικών, των ιταλικών, των ισπανικών και των ιρλανδικών τραπεζών είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αύξηση των NPLs στην Ευρώπη, και πλέον έχουν ξεπεράσει το 1,2 τρισ. ευρώ.

Η μελέτη της PwC, η οποία παρακολουθεί συστηματικά τα σχετικά μεγέθη και τις τάσεις που επικρατούν στη δευτερογενή αγορά που αναπτύσσεται γύρω από τα εν λόγω χαρτοφυλάκια, επισημαίνει ότι η αύξηση των ευρωπαϊκών NPLs τους 12 τελευταίους μήνες υπολογίζεται σε περίπου €100 δισ.

Όσον αφορά τα NPLs των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με τον Ανδρέα Ριρή, Partner και επικεφαλής των θεμάτων τραπεζικής στην PwC Ελλάδος, «υπολογίζεται ότι σήμερα ξεπερνούν τα €65 δισ., μέγεθος μεγαλύτερο του 30% των συνολικών χορηγήσεων, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στο τέλος του 2012 και του 2011 ήταν περίπου 25% και 18%».

Το μέγεθος των NPLs συγκριτικά και με τα ίδια κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών -περίπου €30 δισ. σε ενοποιημένη βάση στις 30 Ιουνίου- καταδεικνύει τη σημασία της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης των NPLs από τις ελληνικές τράπεζες, τόσο για την κεφαλαιακή επάρκεια των ίδιων των τραπεζών όσο και για την εγχώρια οικονομία.

Διαβάστε τι ισχύει με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε άλλες χώρες