Ξεπέρασε τον στόχο η δημοπρασία εντόκων γραμματίων

REUTERS

Ποσό 1.137,5 εκατ ευρώ άντλησε το δημόσιο με το επιτόκιο να παραμένει σταθερό στο 2,97%.

Ποσό 1.137,5 εκατομμύρια ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά την προγραμματισμένη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο παρέμεινε σταθερό στα επίπεδα των 2,97% όσο και στην προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας που είχε διενεργηθεί στις 8 Απριλίου.

Το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό ήταν 875 εκατ ευρώ ενώ υποβλήθηκαν προσφορές 1.138 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να υπάρξει υπερκάλυψη κατά 1,30 φορές.