Ζημιές στο A’ εξάμηνο του 2013 για την Motor Oil

Ζημιές στο A’ εξάμηνο του 2013 για την Motor Oil

Aναμένει βελτίωση των οικονομικών μεγεθών για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης.

Ζημιές ύψους 31,6 εκατ. ευρώ και πτώση του όγκου πωλήσεων (κατά 2,43%) εμφάνισε στο πρώτο εξάμηνο του έτους η Motor Oil. Πάντως, για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη, τη δυνατότητα του Διυλιστηρίου να πραγματοποιεί ικανοποιητικά περιθώρια στο ανώτερο εύρος του κλάδου, σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών (αυξημένοι συνολικοί όγκοι πωλήσεων λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού της εταιρείας) αναμένεται βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, όπως καταγράφεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του ομίλου.

Η υποχώρηση των πετρελαϊκών τιμών οδήγησε σε μείωση της αξίας των πετρελαϊκών αποθεμάτων της εταιρείας κατά 38 εκατ. ευρώ ενώ επίσης ενέγραψε έκτακτη χρέωση 15,3 εκατ. ευρώ από την υψηλότερη φορολογία.

Επίσης, τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA της εταιρίας ανήλθαν στα 99,5 εκατ. ευρώ, έναντι μέσης πρόβλεψης για 94,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος πωλήσεων στο εσωτερικό της χώρας υποχώρησε κατά 22% ετησίως στα 1,087 εκατ. μετρικούς τόνους. Η εταιρεία ισοσκέλισε την απώλεια αυτή αυξάνοντας τις εξαγωγές της κατά 14% στους 3,92 εκατ. τόνους. Ωστόσο, παρά την εξαγωγική της επίδοση, το περιθώριο διύλισης της Motor Oil υποχώρησε στο πρώτο εξάμηνο στα 38,2 δολάρια το βαρέλι από 56,5 δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, εν μέρει εξαιτίας της συντήρησης σε μονάδα διύλισης τον Απρίλιο.

Συγκεκριμένα, λόγω κυρίως της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών σε επίπεδο μικτού κέρδους, τα EBITDA Α’ εξαμήνου 2013 διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο σε 61,4 εκ. ευρώ, έναντι 120,2 εκ. το Α’ εξάμηνο 2012 και για την εταιρεία σε 49,2 εκ. έναντι 106,9 εκ. το Α’ εξάμηνο 2012. Τέλος, οι ζημίες προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2013 σε 19,9 εκ. ευρώ έναντι κερδών 36,7 εκ. ευρώ το Α’ εξάμηνο 2012 και οι ζημίες προ φόρων της εταιρείας σε 14,7 εκ. ευρώ έναντι κερδών 39,7 εκ. ευρώ. Οι ζημίες μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2013 σε 31,6 εκ ευρώ, έναντι κερδών 27,6 εκ. ευρώ, το Α’ εξάμηνο 2012 και οι ζημίες μετά από φόρους της εταιρείας σε 21,1 εκ. ευρώ έναντι κερδών 31,7 εκ. ευρώ.

Τέλος, οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης) του Ομίλου περιορίστηκαν κατά το Α΄ εξάμηνο 2013 κατά το ποσό των 10,9 εκ. ευρώ ή 10,30% και της εταιρείας κατά το ποσό των 6,6 εκ. ευρώ ή 18,32%.

Διαβάστε ακόμη: Motor Oil: Στο ταμπλό του ΧΑ με ονομαστική αξία 0,75 ευρώ