9

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κατάταξη βάσει ΜΕΡΜ Πωλήσεων 14
Website http://www.andrikopoulos.com.gr/

ABOUT ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΒΑΣΕΙ ΜΕΡΜ ΚΠΤΦΑ: 7

Αλυσίδα σούπερ µάρκετ στην Πάτρα, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1975 και αριθµεί δέκα καταστήµατα και δύο φούρνους. Από το 2011 λειτουργεί σύγχρονο κέντρο διανοµών έκτασης 6.000 τ.µ. στην περιοχή της Οβρυάς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 52,36
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 12,0
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 4,20
Κέρδη προ φόρων (%) 36,0
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -