#1 ΕΛΠΕ

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 1
Τομέας OIL & ENERGY
Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 6.679,92
EBITDA (εκ. ευρώ) 834,35

About ΕΛΠΕ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD). Το 2016, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €6.7 δισ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA σε €731 εκ.

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, με συνολική δυναμικότητα 340 kbpd, κατέχοντας μερίδιο περίπου 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.

Κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ, (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), η οποία δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.740 πρατηρίων, καθώς και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.

Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαθέτοντας τις εγκαταστάσεις ΟΚΤΑ στα Σκόπια για διακίνηση και εμπορία προϊόντων πετρελαίου και μέσω ενός δικτύου 300 πρατηρίων συνολικά, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και π.Γ.Δ.Μ.

Συμμετέχει ως διαχειριστής με 50% μαζί με την ιταλική Edison στην παραχώρηση του Δυτ. Πατραϊκού Κόλπου και κατέχει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων (25%) στην παραχώρηση του Θρακικού Πελάγους μαζί με την καναδική Calfrac (75%).

Παράλληλα, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιλέγηκε ως προτιμητέος ανάδοχος για τις υπό παραχώρηση περιοχές της Άρτας – Πρέβεζας, της ΒΔ Πελοποννήσου, του Κυπαρισσιακού Κόλπου και του Block 2 στο ΒΔ Ιόνιο όπου συμμετέχει σε κοινοπραξία (25%) με την Total και την Edison

Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του. Το μερίδιο της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία και άλλες Μεσογειακές χώρες αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 60% των πωλήσεων.

Δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία με την ιταλική EDISON, λειτουργεί δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810 MW. Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Ο Όμιλος συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ κατέχει το 100% του ΔΕΣΦΑ, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου, καθώς και το 51% των τοπικών εταιρειών διανομής (ΕΔΑ) και παροχής αερίου (ΕΠΑ).

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υλοποιούν ένα μεγάλο αριθμό δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, με κεντρικούς άξονες την υποστήριξη της Νέας Γενιάς και την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Σύνολο Ενεργητικού: 7.188,82 εκατ.
Μεταβολή EBITDA:88,8%

Τα ποσά αφορούν το 2016.