20

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking -
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Ντέμιαν Κόουπ

ABOUT ΟΠΑΠ Α.Ε.

Ο ΟΠΑΠ με παρουσία 58 ετών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει αποδόσει περίπου 2 δισ. ευρώ σε φόρους στο ελληνικό δημόσιο. Στηρίζοντας τα παιδιά, ο ΟΠΑΠ επενδύει στο ίδιο το μέλλον του Αθλητισμού και από το 2014 υλοποιεί το καινοτόμο πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ» το οποίο αναπτύσσει ολοκληρωμένα και πολύπλευρα τον νεανικό αθλητισμό. Στόχος του προγράμματος είναι να αναβαθμίσει τα πρότυπα της αθλητικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα στηρίζει 125 ερασιτεχνικές ακαδημίες σε όλη την χώρα, βρίσκεται στο πλευρό 10.400 μικρών αθλητών, ενισχύει την τεχνική κατάρτιση των 450 προπονητών των ακαδημιών και προσφέρει συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη σε 20.000 γονείς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 4.257,0
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -
EBITDA (εκ. ευρώ) 377,1
EBITDA (%) 8,8