1

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 15
Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Χαρπαντίδης

ABOUT ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ

Για 85 χρόνια η εταιρεία δίνει δυναμικό παρών στην οικονομία και την κοινωνία της Ελλάδας. Από το 2003 εντάχθηκε στο δίκτυο της Philip Morris International (PMI), ενώ αναδείχθηκε ως η δέκατη μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα για το 2016 σύμφωνα με έρευνα της ICAP. Σήμερα η εταιρεία έχει περίπου το 40% της ελληνικής αγοράς και εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 30 χώρες. H συνεισφορά της Παπαστράτος στα κρατικά έσοδα από ΕΦΚ και ΦΠΑ το 2015 ξεπερνάει το ένα δισ. ευρώ (δηλ. το 2,5% των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού), ενώ υπολογίζεται ότι τα τελευταία 12 χρόνια έχει επενδύσει 700 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά σε υποδομές, εργοστάσιο, σήματα, ανθρώπινο δυναμικό, κοινωνικές ενέργειες και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Απασχολεί άμεσα και έμμεσα 800 εργαζόμενους και βρίσκεται για φέτος στη πρώτη θέση της λίστας.

Διαβάστε περισσότερα:

Παπαστράτος: Πολλά περισσότερα από μια καπνοβιομηχανία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.349,9 (με φόρους)
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 3
Κέρδη Προ Φόρων (εκ. ευρώ) 7,9
Κέρδη προ φόρων (%) 115,6