12

ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 14
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτριος Παπαλεξόπουλος

ABOUT ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Ισοβαθμεί στην 12η θέση της λίστας με την Τράπεζα Πειραιώς. Έχοντας την επιχειρησιακή βάση του στην Ελλάδα, όπου η μετοχή της μητρικής Εταιρίας είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 1912, ο Όμιλος αναπτύσσει σήμερα καθετοποιημένη δραστηριότητα, παραγωγική και εμπορική, σε 13 χώρες. Απασχολεί περισσότερους από 5.654 εργαζομένους (συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών) και έχει κύκλο εργασιών που το 2015 άγγιξε το 1,4 δισ. ευρώ. Αν και ελέγχεται από τις οικογένειες Παπαλεξόπουλου – Κανελλόπουλου, αποτελεί υπόδειγμα ομίλου, με υψηλό αίσθημα εταιρικής διακυβέρνησης, «τρανταχτά» ονόματα του ελληνικού επιχειρείν και στελέχη ολκής στο διοικητικό συμβούλιό της. Το 2015 οι πωλήσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, κυρίως λόγω της δυναμικής ανόδου της αγοράς στις ΗΠΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 1.397,8
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % 20,7
EBITDA (εκ. ευρώ) 216,4
EBITDA (%) 19,2