20

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 16
Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Παράσχης

ABOUT ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης που κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών μέσα στην πιο δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα (2013-2016) ανήλθε σε 60%. Καθοριστικό ρόλο φυσικά σε αυτό έπαιξε η άνοδος του τουριστικού ρεύματος που οδήγησε σε ρεκόρ τις αφίξεις. Ο κύκλος εργασιών του ΔΑΑ ανήλθε σε 404,6 εκατ. ευρώ το 2016 από 371 εκατ. το 2015. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας για το 2017 προβλέπει δαπάνες σε μια σειρά από περιοχές, τόσο εντός, όσο και εκτός του αεροσταθμού, με επενδύσεις σε διάφορους τομείς όπως βελτιώσεις της εμπειρίας των χρηστών, ενίσχυση στα θέματα ασφάλειας, συμμόρφωση με απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ρυθμιστικές αρχές και λοιπές ενέργειες που σχεδιάζονται για να καλύψουν, τόσο τις άμεσες ανάγκες των χρηστών, όσο και μακροπρόθεσμες ανάγκες του αεροδρομίου.