#20 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας  πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG. Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 270 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος (2015) ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο της αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Περίπου 1.600 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτοι ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των 64 εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 270 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20, των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας, πάντα, υπόψη τα εννέα κριτήρια. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της Β’ φάσης, προέξυψε η λίστα Most Admired Companies 2017 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 23 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 20
Προηγούμενη Kατάταξη 16

About Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης που κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών μέσα στην πιο δύσκολη οικονομική περίοδο για τη χώρα (2013-2016) ανήλθε σε 60%. Καθοριστικό ρόλο φυσικά σε αυτό έπαιξε η άνοδος του τουριστικού ρεύματος που οδήγησε σε ρεκόρ τις αφίξεις. Ο κύκλος εργασιών του ΔΑΑ ανήλθε σε 404,6 εκατ. ευρώ το 2016 από 371 εκατ. το 2015. Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας για το 2017 προβλέπει δαπάνες σε μια σειρά από περιοχές, τόσο εντός, όσο και εκτός του αεροσταθμού, με επενδύσεις σε διάφορους τομείς όπως βελτιώσεις της εμπειρίας των χρηστών, ενίσχυση στα θέματα ασφάλειας, συμμόρφωση με απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ρυθμιστικές αρχές και λοιπές ενέργειες που σχεδιάζονται για να καλύψουν, τόσο τις άμεσες ανάγκες των χρηστών, όσο και μακροπρόθεσμες ανάγκες του αεροδρομίου.