#18 Μυτιληναίος Όμιλος Επιχειρήσεων Α.Ε.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας  πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG. Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 270 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος (2015) ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο της αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Περίπου 1.600 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτοι ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των 64 εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 270 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20, των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας, πάντα, υπόψη τα εννέα κριτήρια. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της Β’ φάσης, προέξυψε η λίστα Most Admired Companies 2017 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 23 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 18
Προηγούμενη Kατάταξη -

About Μυτιληναίος Όμιλος Επιχειρήσεων Α.Ε.

Ο όμιλος κατάφερε πρόσφατα να συγκεντρώσει από τις αγορές 740,8 εκατ. ευρώ με το 5ετες της ομόλογο, υπερκαλύπτοντας κατά 147% το ποσό της έκδοσης, δηλαδή τα 300 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος προχωράει σε νέα επένδυση ύψους 400 εκατ. δολ για την κατασκευή νέου εργοστασίου αλουμίνας στα Άσπρα Σπίτια. Παράλληλα ο όμιλος εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο με την ενοποιημένη εταιρική μορφή που θα προκύψει με την απορρόφηση της ΜΕΤΚΑ, της Αλουμίνιον και της Protergia. Στις οικονομικές επιδόσεις του 2016, ο όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1.246,1 εκατ. ευρώ, έναντι 1.382,9 εκατ. ευρώ το 2015, μεταβολή που οφείλεται κυρίως στη μειωμένη συμβολή του Τομέα Εργων EPC. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 222,4 εκατ. ευρώ, από 234,4 εκατ. ευρώ το 2015.