#11 Τιτάν Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την κατάρτιση της λίστας  πραγματοποιήθηκε έρευνα, σε συνεργασία µε τη διεθνή εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών KPMG. Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης επιλέχθηκαν 270 εταιρείες, των οποίων ο ετήσιος τζίρος (2015) ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, και οι οποίες ομαδοποιήθηκαν ανά κλάδο της αγοράς (συνολικά 9 κλάδοι).

Περίπου 1.600 κορυφαία στελέχη των εταιρειών (CEOs, CFOs, COOs, γενικοί διευθυντές, marketing managers, εμπορικοί διευθυντές, HR directors, Sales Directors και Corporate Communication Managers) συμμετείχαν στην έρευνα επιλέγοντας τις καλύτερες εταιρείες του κλάδου τους, µε γνώµονα τα εννέα κριτήρια του Fortune (Καινοτοµία, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού, Διαχείριση Εταιρικών Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Χαρακτηριστικά-Ποιότητα Διοίκησης, Οικονοµική Ευρωστία, Μακροπρόθεσµη Επενδυτική Αξία, Ποιότητα Προσφερόµενων Προϊόντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/Ανταγωνιστικότητα).

Το 20% των «top scorers» από κάθε κλάδο και το 50% των εταιρειών που πέρυσι είχαν ανακηρυχθεί ως οι πρώτοι ανά κλάδο δημιούργησαν την τελική βάση των 64 εταιρειών για τη β’ φάση της έρευνας.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε λίστα µε τις εταιρείες αυτές και κλήθηκαν εκ νέου τα στελέχη των 270 εταιρειών να επιλέξουν το Top 20, των καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα, λαµβάνοντας, πάντα, υπόψη τα εννέα κριτήρια. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της Β’ φάσης, προέξυψε η λίστα Most Admired Companies 2017 (λόγω ισοψηφίας µερικών εξ αυτών, αναδείχτηκαν 23 εταιρείες στις 20 πρώτες θέσεις).

Στοιχεία Κατάταξης

Κατάταξη 11
Προηγούμενη Kατάταξη 12

About Τιτάν Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

H ανάκαμψη στις αγορές των ΗΠΑ και της Αιγύπτου έδωσαν περαιτέρω ώθηση στα μεγέθη της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν το 2016. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,509 δις. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) αυξήθηκαν κατά 28,7% και ανήλθαν στα 278,6 εκ. ευρώ. Οι επενδυτικές δαπάνες το 2016, πέραν των εξαγορών, ανήλθαν σε 151 εκ. έναντι 173 εκ. το 2015. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ και σε έργα για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας των εργοστασίων στην Αίγυπτο. Ο όμιλος βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος με δαπάνες που ξεπέρασαν τα 320 εκ. τη διετία 2015-2016, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.