7

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Previews top # Ranking 6
Εισηγμένη στο ΧΑΑ NAI
Website http://www.piraeusbank.gr/

ABOUT ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 7 χώρες και περίπου 17 χιλ. εργαζόμενους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 5,8 εκατ. πελάτες. Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €68,2 δισ., τα δάνεια μετά από προβλέψεις στα €45,7 δισ. και οι καταθέσεις τα €41,8 δισ., στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Δείτε περισσότερα για την Τράπεζα Πειραιώς στην Ενότητα F100 Specials

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύκλος Εργασιών (εκ. ευρώ) 2.366,05
Κύκλος Εργασιών Μεταβολή % -1,1
EBITDA (εκ. ευρώ) -
EBITDA (%) -
Συνολικός δανεισμός (εκ. ευρώ) -
Συνολικός δανεισμός (%) -