17

ΕΛΠΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας OIL & ENERGY
Industry Ranking 4

ABOUT ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ

H Ελληνικά Πετρέλαια θεωρείται σήμερα ο μεγαλύτερος περιφερειακός Όμιλος στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας και όχι τυχαία. Με επενδύσεις άνω των 4 δισ. ευρώ την περίοδο 2008-2018 και έναν κύκλο εργασιών που ανέρχεται ετησίως περίπου στα 10 δισ. ευρώ, συνολική παραγωγή η οποία το 2018 έφτασε στους 16 εκατ. τόνους, και εξαγωγές που κυμαίνονται στο 60% των πωλήσεων, η εταιρεία διαθέτει σήμερα ισχυρή παρουσία σε πολλές χώρες της ευρύτερης περιοχής. Οι δραστηριότητές του ομίλου περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της ενεργειακής αλυσίδας, από τη διύλιση και την εμπορία, μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις ΑΠΕ και τις έρευνες για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.