15

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Τομέας FOOD & DRINK
Industry Ranking 7
Previewsly Industry Ranking 9
Previews top # Ranking 19

ABOUT ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ AE

Από το 1959 όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της μέχρι σήμερα, η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες και σταθερά εξελισσόμενες εταιρείες εμπορίας και επεξεργασίας κρέατος στην Ελλάδα. Με διαρκείς επενδύσεις στον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία, η εταιρεία διαθέτει σήμερα δύο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με μεγάλη παραγωγική δύναμη. Η εταιρεία επιμένει στη στήριξη των μικρών Ελλήνων παραγωγών που ξεχωρίζουν για τη φροντίδα που παρέχουν στην εκτροφή των ζώων τους, ενώ παράλληλα επικεντρώνεται στην εισαγωγή εκλεκτών τροφίμων από όλο τον κόσμο, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στη συγκρότηση ενός μεγάλου δικτύου διανομής των εκλεκτών της προϊόντων.